7WISE Advokatbyrå är en affärsjuridisk advokatbyrå verksam inom främst bolagsrätt, avtalsrätt, arbetsrätt, fastighetsrätt, miljörätt, plan- och byggjuridik, rekonstruktioner och obestånd samt tvistelösning. Tillsammans har vi bildat ett team av skickliga jurister med bred kompetens, engagemang och ett intresse för juridik inom varierande rättsområden och branscher.

VAD VI ERBJUDER OCH VÅRA VILLKOR

När en rapport skickats in via Whistlelink och ett ärende inleds är det inte i alla situationer självklart för Er vad de rapporterade omständigheterna har för legal betydelse och hur ärendet behöver hanteras vidare. Vi erbjuder Er att utifrån de kända omständigheterna lämna en inledande legal bedömning av ärendet motsvarande 3-4 timmars arbete, detta inte minst för bedömning om ärendet är ett sådant som omfattas av Visselblåsarlagen. Vårt uppdrag innebär att ärendet kommer omfattas av de advokatetiska reglerna vilket inkluderar både en lagstadgad tystnadsplikt och lojalitetsplikt gentemot Er som vår uppdragsgivare.