C&C Chakowski & Ciszek świadczy usługi w zakresie doradztwa (C&C Kancelaria prawna Ciszek sp.k.) i szkoleń (C&C Chakowski & Ciszek sp.j.) zarówno dla przedsiębiorstw działających na polskim rynku jak również dla przedsiębiorstw przygotowujących się do zainwestowania w naszym kraju.

C&C Chakowski & Ciszek oferuje wsparcie ze strony najwyższej klasy doradców, konsultantów i wykładowców (m.in. radców prawnych, doradców podatkowych, praktyków mających doświadczenie doradcze i wykładowe), mających wieloletnie doświadczenie praktyczne i dydaktyczne.

W odniesieniu do tzw. Wewnętrznego system sygnalizowana w organizacji – C&C Chakowski & Ciszek oferuje jego kompleksowe wdrożenie:

  1.  szkolenie wprowadzające dla zespołu wdrożeniowego i kadry zarządzającej dot. podstawowych założeń dyrektywy o sygnalistach;
  2. audyt wewnętrznych procedur organizacyjnych pod kątem założeń wynikających z tzw. dyrektywy o ochronie sygnalistów wraz z raportem poaudytowym;
  3. opracowanie tzw. „Diagnozy organizacyjnej”, w tym wyodrębnienie obszarów najbardziej podatnych w danej organizacji na zgłaszanie nieprawidłowości oraz zarekomendowanie najbardziej odpowiadającym potrzebom danej organizacji (wewnętrzna lub zewnętrzna obsługa zgłoszeń), jej strukturze i kulturze organizacyjnej rozwiązań w zakresie działania systemu sygnalizowania;
  4. wdrożenie tzw. „Wewnętrznego kanału sygnalizowania” – oprogramowania IT spełniającego standard bezpieczeństwa danych, w tym jego dostosowanie do wniosków z „Diagnozy organizacyjnej”;
  5. opracowaniem dokumentacji wewnętrznej niezbędnej do zgodnego z przepisami prawa pracy i ochroną danych osobowych działania systemu sygnalizowania, w tym stosownej Procedury zgłoszeniowej, obowiązku informacyjnego oraz aktualizacji Regulaminu pracy;
  6. przeszkolenie prawników w zakresie działania wdrożonego systemu sygnalizowania.