Grey Advokatbyrå är en modern affärsjuridisk advokatbyrå med ett strategiskt fokus på M&A, fastighetsrätt och tvistlösning. Vår legala kompetens och förståelse för klientens verksamhet, kombinerat med ett personligt engagemang och en pragmatisk approach, är grunden för utförandet av alla våra uppdrag. För att säkerställa kvalitet och förståelse för din verklighet ser vi till att du alltid får personlig och senior rådgivning. Vår målsättning är att alltid tillföra klienten det bästa affärsmässiga resultatet.

Grey Advokatbyrå har mångårig erfarenhet inom visselblåsning och tillhandahåller extern visselblåsarfunktion åt ett flertal kommuner, kommunala och statliga bolag samt privata företag.

Vi har också omfattande erfarenhet av att genomföra utredningsarbete av olika karaktär och anlitas ofta som särskild granskare enligt 10 kap. aktiebolagslagen. Som advokater har vi goda förutsättningar att effektivt utföra utredningsärenden.