DESPRE PROTEJAREA AVERTIZORILOR DE INTEGRITATEDirectiva Whistleblowing

Descărcați documentul nostru tehnic gratuit:

Cum să fii aliniat la Legea 361/2022 privind avertizarea de integritate

Scopul Directivei Whistleblowing (2019/1937) este de a proteja pe oricine raportează abateri profesionale. Aceasta cere organizațiilor să-și revizuiască abordarea în ceea ce privește plângerile pentru a se asigura că sunt respectate cerințele Directivei. Află ce trebuie să facă angajatorii pentru a se alinia la legislație.

CERINȚELE DIRECTIVEIImpactul asupra organizațiilor

Pentru a îndeplini cerințele Directivei Whistleblowing, organizațiile cu peste 50 de angajați și municipiile cu peste 10.000 de locuitori trebuie să implementeze canale de avertizare sigure și eficiente.

Aceste canale trebuie să:

Fie sigure

Garanteze confidențialitatea

Aibă un proprietar desemnat

Respecte termenele limită

Respecte regulile GDPR

Permită avertizări scrise și/sau verbale

CANALE INTERNE DE AVERTIZARELegea 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public

Legea privind protecția avertizorilor în interes public este o legislație care are ca scop protejarea persoanelor care denunță nereguli în organizații publice sau private. Aceasta oferă protecție împotriva represaliilor și promovează transparența în beneficiul interesului public.

Citește mai multe despre Legile Naționale pentru protecția avertizorilor în Uniunea Europeană.

DATE CHEIETermene limită pentru implementarea canalelor de avertizare

Pentru organizațiile cu mai mult de 250 de angajați.

Pentru organizațiile cu 50-249 angajați.

DETALII IMPORTANTEMai multe detalii despre Directiva UE privind protecția avertizorilor de integritate

Avertizări

Orice persoană care deține informații privind conduita necorespunzătoare la locul de muncă poate face avertizări. Acest lucru nu este valabil doar pentru angajați, ci și pentru foștii angajați, pentru candidații la un loc de muncă în cadrul companiei, colaboratori, furnizori, jurnaliști sau pentru susținătorii avertizorilor.

Ce se poate raporta?

Cazurile de încălcare a legislației UE în diverse situații legate de aspecte de la locul de muncă. Aici sunt incluse, fără limitare, următoarele: spălarea de bani, frauda fiscală, siguranța produselor și a transportului, protecția datelor, sănătatea publică, bunăstarea animalelor și protecția mediului.

Protejarea avertizorilor

Avertizorii sunt protejați împotriva tuturor represaliilor. Avertizorii trebuie să-și expună îngrijorările prin intermediul canalului de raportare stabilit și să aibă motive să creadă că informațiile sunt adevărate la momentul raportării lor.

WEBINARLegea privind protecția avertizorilor

Maria BobócTerritory Manager

Ești pregătit?

Marți |   09:00 – 09:30

 

Tot ce ați dori să știți și care este impactul directivei asupra dumneavoastrăÎntrebări frecvente

Denunțul este atunci când cineva își exprimă îngrijorarea cu privire la fapte ilegale în cadrul unei organizații publice, private sau guvernamentale. De obicei, este vorba de activități ilegale, neetice sau dăunătoare, cum ar fi frauda, corupția, comportamentul necorespunzător, hărțuirea, discriminarea sau încălcarea normelor de sănătate, siguranță sau mediu.

Denunțătorii din UE sunt protejați împotriva oricărei forme de represalii în cazul în care raportează încălcări ale legislației UE într-o serie de domenii.

Printre acestea se numără încălcări legate de:

  • Servicii financiare
  • Spălarea banilor și finanțarea terorismului
  • Achiziții publice
  • Sănătate publică
  • Siguranța publică – produse, alimente și transporturi
  • Protecția mediului, protecția împotriva radiațiilor și siguranța nucleară
  • Sănătatea și bunăstarea animalelor
  • Protecția consumatorilor și protecția datelor
  • Securitatea rețelelor și a sistemelor informatice

Un denunțător trebuie să utilizeze canalele de raportare desemnate și să creadă că informațiile erau adevărate la momentul raportării.

Directiva UE impune instituirea unor canale de raportare eficiente și sigure pentru a face posibilă denunțarea internă a neregulilor.

Organizațiile trebuie să se asigure că canalele lor interne de raportare îndeplinesc anumite criterii specifice. Printre acestea se numără ușurința accesului, proprietatea și gestionarea, securitatea, GDPR și modul în care se realizează rapoartele.

Obiectivul este de a combate corupția și de a oferi o mai bună protecție persoanelor care raportează abateri sau încălcări ale legislației Uniunii.

Veți avea nevoie de canale de raportare sigure. Cu alte cuvinte, un loc sigur unde angajații și alte persoane care au legături strânse cu afacerea dvs. să își exprime îngrijorarea cu privire la un comportament neetic.

Canalele trebuie să îndeplinească mai multe cerințe prevăzute în directivă, cum ar fi garantarea confidențialității, accesibilitatea facilă și respectarea orientărilor GDPR.

Directiva se aplică numai organizațiilor private și publice din UE cu cel puțin 50 de angajați.

În plus, companiile private care își desfășoară activitatea în anumite sectoare, cum ar fi serviciile financiare sau cele vulnerabile la spălarea banilor sau la finanțarea terorismului, trebuie să se conformeze.

Directiva UE privind protecția avertizorilor de integritate nu stabilește sancțiuni minime, dar impune ca versiunile naționale ale legii să îi sancționeze pe cei care împiedică raportarea, încalcă confidențialitatea sau exercită represalii împotriva avertizorilor de integritate.

Nu. Ea se aplică, de asemenea, municipalităților din UE cu peste 10 000 de locuitori.

Aceasta se aplică, de asemenea, oricărei organizații, indiferent dacă este o organizație privată sau publică cu peste 50 de angajați în UE.

Whistlelink resources

Download the Whitepaper

Resurse Whistlelink

Descărcați documentul nostru tehnic gratuit

NE BUCURĂM DE CUNOȘTINȚĂ

Contactează-ne​

Echipa noastră este gata să îți răspundă la întrebări.

Habla con la Territory Manager
Maria Boboc

NE BUCURĂM DE CUNOȘTINȚĂ

Contactează-ne

Echipa noastră este gata să îți răspundă la întrebări. Găsește răspunsul în Centrul nostru se ajutor sau completează formularul de mai jos și te vom contacta în cel mai scurt timp. De asemenea ne poți suna!

Vorbește cu Territory Managerul zonei
Maria Boboc

HAPPY TO MEET YOU!

Get in touch

Our team is ready to answer your questions. Find the answer by visiting our support centre, or fill out the form below and we'll be in touch as soon as possible. Or simply give us a call!

Talk with Territory Manager
Annelie Demred

0046 (0)706 83 82 88