Sistem de avertizare
all-in-one

Site de raportare personalizat

Pregătește canalul tău de avertizare în doar 10 minute. Personalizează cu ușurință textul, formularele și brandingul. Pretradus în peste 35 de limbi.

Software de avertizare

Comunicare anonimă bidirecțională între organizație și avertizor. Alerte pentru mesaje noi.

Modul de gestionare a cazurilor

Gestionare intuitivă a cazurilor cu notificări și remindere, clasificare a riscurilor, control de acces al utilizatorilor, documentație și statistici.

ALINIAZĂ-TE LA LEGISLAȚIEDirectiva avertizorilor de integritate explicată

RECOMANDAT DE

PREȚURI ȘI PACHETEPachete flexibile pentru nevoile oricărei organizații

De ce un canal de Whistleblowing?

De ce este importantă avertizarea de integritate

Whistleblowingul este demascarea incălcărilor legii, de obicei la locul de muncă. Dacă suspiciunile nu sunt raportate și rămân nedetectate, pot duce la daune grave pentru organizație, individ sau societate. Folosirea unui canal de raportare, cum ar fi un sistem de avertizare, face posibilă raportarea ilegalităților.

Ce este un sistem de Whistleblowing?

Un sistem de Whistleblowing este un instrument eficient de descoperire a abaterilor, pentru a le trata cu profesionalism. În funcție de tipul de sistem, avertizările pot fi anonime pentru a menține confidențialitatea și încrederea avertizorului. Tipurile de sisteme de avertizare includ:

 • Cutii poștale fizice sau virtuale
 • Linii telefonice sau servicii de mesagerie
 • Sisteme online
De ce ar trebui ca organizațiile să implementeze un sistem de Whistleblowing?

Fie pentru prevenirea unor delicte grave, reducerea pierderilor financiare sau menținerea loialității angajaților, există multe motive pentru a implementa un sistem de avertizare.

Facilitează informarea organizației cu privire la comiterea de ilegalități, ceea ce înseamnă că acestea pot fi îndreptate cu promptitudine și discreție înainte de a scăpa de sub control.

Contactează-neMai ai întrebări?

Suntem aici să te ajutăm
Scrie-ne la sales@whistlelink.com

WHY HAVE A WHISTLEBLOWING SYSTEM?

Whistleblowing is important

Whistleblowing is when someone exposes illegal or unethical activity, usually at work. If that concern isn’t raised, and remains undetected, it could lead to serious damage for an organisation, individual or wider society. Using a reporting channel such as a whistleblowing system makes it possible for someone to report wrongdoing.

What is a whistleblowing system?

A whistleblowing system is an effective tool to discover misconduct and deal with it professionally. Depending on the type of system, reports can be anonymous to maintain the confidentiality and trust of the whistleblower. Types of whistleblower systems include:

 • Physical or virtual mailboxes
 • Physical or virtual mailboxes
 • Online systems
Why should organisations implement a whistleblowing system?

Whether it’s to prevent serious harm, reduce losses or build a loyal workforce, there are many reasons to implement a whistleblowing system.

It facilitates bringing wrongdoing to an organisation’s attention, which means it can be dealt with promptly and discreetly before it escalates.

Without a whistleblowing system
 • employees may disclose information externally which could be damaging to reputation​
 • undetected fraud may lead to large financial loses
 • it suggests a disregard for Environmental, Social, and Governance (ESG) factors. Something investors are increasingly applying as part of their analysis process.​

Having a system for whistleblowers indicates that a company encourages its employees to speak-up. When this is backed-up with a respected whistleblowing policy, that supports employees who speak-up, it signals an open and honest culture. This helps build trust and employees are more likely to report internally rather externally.

A legal requirement for organisations

The EU Whistleblowing Directive requires all EU member states to adopt a national whistleblowing law. This puts demands on EU organisations, with over 50 employees and municipalities with over 10,000 inhabitants, to establish a reporting channel.

This means that organisations must provide a secure and effective system for employees to report misconduct anonymously.

Why is an online system a good choice for whistleblowers?

EU whistleblowing laws require reporting channels to be secure, guarantee anonymity and permit feedback. Something solutions, such as physical or virtual mailboxes, cannot guarantee.

With the right kind of online system, high levels of data security that meets GDPR can be guaranteed, so too can confidential and timely communication and feedback with the whistleblower.

A whistleblowing system also needs to be available to all stakeholders so an online solution is a perfect way of making it accessible via a link on a website.

Why Whistlelink?

In just 10 minutes you’ll have a reporting channel and case management tool that is compliant with the EU Directive. All in one platform.

Whistlelink is simple to use, provides anonymity, and can be customised to your own branding and language. Giving your employees the smoothest experience and confidence to speak-up.

Case Management helps you handle everything in one place, from receiving alerts for new reports or deadlines, to communicating anonymously and securely with the whistleblower.

Also your data stays secure with Whistlelink. We use preventative measures, such as multi-factor authentication and end to end encryption, and your data is only hosted on EU-based servers to meet GDPR.

De ce un canal de Whistleblowing?

Avertizarea de integritate este importantă

Whistleblowingul este demascarea incălcărilor legii, de obicei la locul de muncă. Dacă suspiciunile nu sunt raportate și rămân nedetectate, pot duce la daune grave pentru organizație, individ sau societate. Folosirea unui canal de raportare, cum ar fi un sistem de avertizare, face posibilă raportarea ilegalităților.

Ce este un sistem de Whistleblowing?

Un sistem de Whistleblowing este un instrument eficient de descoperire a abaterilor, pentru a le trata cu profesionalism. În funcție de tipul de sistem, avertizările pot fi anonime pentru a menține confidențialitatea și încrederea avertizorului. Tipurile de sisteme de avertizare includ:

 • Cutii poștale fizice sau virtuale
 • Linii telefonice sau servicii de mesagerie
 • Sisteme online
De ce ar trebui ca organizațiile să implementeze un sistem de Whistleblowing?

Fie pentru prevenirea unor delicte grave, reducerea pierderilor financiare sau menținerea loialității angajaților, există multe motive pentru a implementa un sistem de avertizare.

Facilitează informarea organizației cu privire la comiterea de ilegalități, ceea ce înseamnă că acestea pot fi îndreptate cu promptitudine și discreție înainte de a scăpa de sub control.

Fără un sistem de avertizare:
 • angajații pot dezvălui informații prin canale externe, ceea ce poate dăuna reputației
 • fraudele nedetectate pot duce la pierderi financiare mari
 • sugerează desconsiderarea factorilor de mediu, sociali și de guvernanță (ESG), elemente pe care investitorii le aplică din ce în ce mai mult în procesul lor de analiză și evaluare.

A avea un sistem de Whistleblowing indică faptul organizația își încurajează angajații să vorbească despre situațiile neplăcute. Atunci când acest lucru este susținut de o politică de protecție a avertizorilor de integritate respectată, semnalează o cultură deschisă și onesta. Acest lucru ajută la construirea încrederii, și există mai multe șanse ca angajații să raporteze intern, mai degrabă decât extern.

O cerință legală pentru organizații

Directiva UE pentru Whistleblowing impune tuturor statelor membre UE să adopte o lege națională privind avertizarea de integritate. Acest lucru impune organizațiilor UE, cu peste 50 de angajați și municipiilor cu peste 10.000 de locuitori, să stabilească un canal de avertizare.

Aceasta înseamnă că organizațiile trebuie să ofere un sistem sigur și eficient pentru ca angajații să raporteze abaterile în mod anonim.

De ce un sistem online este o alegere bună pentru avertizori?

Legile UE privind avertizarea de integritate impun ca soluțiile de Whistleblowing să fie sigure, să garanteze anonimatul și să permită feedback, ceea ce căsuțele poștale fizice sau virtuale nu pot garanta.

Cu un sistem online potrivit, pot fi garantate niveluri ridicate de securitate a datelor care respectă GDPR, la fel și comunicarea confidențială și în termen cu avertizorul.

De asemenea, un sistem de Whistleblowing trebuie să fie disponibil tuturor colaboratorilor, iar o soluție online este perfectă pentru a fi pusă la dispoziția tuturor printr-un link pe site.

De ce Whistlelink?

În doar 10 minute vei avea un canal de raportare și un instrument de gestionare a cazurilor, în conformitate cu Directiva UE. Toate într-o singură platformă.

Whistlelink este simplu de utilizat, oferă anonimat și poate fi personalizat în funcție de brand și limba dorită. Oferă angajaților tăi cea mai bună experiență și încrederea de a se exprima.

Modulul de gestiune a cazurilor te ajută să gestionezi totul într-un singur loc, de la primirea de alerte pentru noi avertizări sau termene limită, până la comunicarea anonimă și în siguranță cu avertizorul.

De asemenea, datele tale rămân în siguranță cu Whistlelink. Folosim măsuri preventive, cum ar fi autentificarea multifactorială și criptarea datelor end-to-end, iar datele sunt stocate doar pe servere din UE pentru a respecta GDPR.

NE BUCURĂM DE CUNOȘTINȚĂ

Contactează-ne​

Echipa noastră este gata să îți răspundă la întrebări.

Habla con la Territory Manager
Maria Boboc

NE BUCURĂM DE CUNOȘTINȚĂ

Contactează-ne

Echipa noastră este gata să îți răspundă la întrebări. Găsește răspunsul în Centrul nostru se ajutor sau completează formularul de mai jos și te vom contacta în cel mai scurt timp. De asemenea ne poți suna!

Vorbește cu Territory Managerul zonei
Maria Boboc

HAPPY TO MEET YOU!

Get in touch

Our team is ready to answer your questions. Find the answer by visiting our support centre, or fill out the form below and we'll be in touch as soon as possible. Or simply give us a call!

Talk with Territory Manager
Annelie Demred

0046 (0)706 83 82 88