VISSELBLÅSNING: DATASÄKERHET OCH DATASKYDDEr data är säker hos oss.

När det gäller en så känslig fråga som visselblåsning är vi synnerligen medvetna om vikten av datasäkerhet. Vi tar inga som helst risker. Whistlelink har vidtagit striktast tänkbara säkerhetsåtgärder och skyddar er data, er organisation och visselblåsaren. Alltid.

MED WHISTLELINKHögsta säkerhetsnivå.
Garanterat.

Att våga lita på något nytt är inte alltid enkelt. Särskilt om du behöver skydda något som är känsligt. Informations- och datasäkerhet är vårt viktigaste fokus och vi har implementerat flertalet förebyggande åtgärder för att säkerställa att all data och visselblåsarens identitet är skyddad.

Så skyddar vi er data

Lagring inom EU

Whistlelink är ett svenskt företag och alla företagets servrar finns inom EU. Genom att lagra all data inom EU garanterar vi efterlevnad av dataskyddsförordningen, och all data relaterad till visselblåsaren stannar inom EES-områdets gränser.

Schrems II-domen från EU-domstolen ogiltigförklarar Privacy Shield-överenskommelsen för dataöverföring mellan EU och USA. Man anser inte att USA erbjuder tillräckligt skydd för personuppgifter. Företag som överför personuppgifter utanför EES-området uppfyller eventuellt inte kraven i GDPR.

Säkerhetsstandarden ISO 27001

Whistleblowing Solutions AB, företaget bakom Whistlelink, visar sitt fulla engagemang för dataskydd och minimering av säkerhetsriskerna genom sin  ISO/IEC 27001 certifiering. Detta är den internationella standarden för IT- och informationssäkerhet. Vårt engagemang visar klart och tydligt att vi hanterar datasäkerhet korrekt och att detta alltid utgör en del av vår produkt- och teknikutveckling.

Efterlevnad av dataskyddsförordningen

Eftersom vi enbart lagrar data på EU-baserade servrar uppfyller den data vi hanterar för er räkning också kraven i dataskyddsförordningen. Med andra ord ett bekymmer mindre. Data raderas också automatiskt i enlighet med de tidsgränser som finns definierade i dataskyddsförordningen. Fullständig information finns i vår integritetspolicy.

format_quote
Enkel implementering och snabba support. Vi känner oss trygga med Whistlelink som vår leverantör av visselblåsarsystem
Head of Legal
Internationellt företag inom transport

WHISTLELINK I DETALJSe hur systemet kan bidra till er verksamhet

Så håller vi din data trygg och säkerVanliga frågor och svar

Självklart. Klicka bara på länken för att läsa vår integritetspolicy.

Cookies är små textfiler som överförs till din dator eller mobil när du besöker en webbplats eller app.

Vi använder dem för att:

  • Hjälp oss att förstå hur människor använder våra tjänster, så att vi kan göra dem bättre
  • För att visareklam på webbplatser utanför Whistlelink
  • För att ta reda på om våra e-postmeddelanden har blivit lästa och om du tycker att de är användbara

     

Du kan läsa mer information om vår integritetspolicy här.

Alla våra servrar finns i EU. På så sätt garanterar vi att GDPR efterlevs och att alla uppgifter om den rapporterande personen stannar inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).

Ja, Whistlelink har en ISO/IEC 27001-certifiering (ledningssystem för informationssäkerhet).

Ja, Whistlelink genomför regelbundet penetrationstester och andra säkerhetstester för att förhindra dataförluster eller dataintrång.

Uppgifter om ärenden är krypterade både under överföring och i vila (Bhash).

VI TRÄFFAR DIG GÄRNA

Kontakta oss​

Vårt team vill gärna träffa dig för att visa en gratis demo av Whistlelink.
Du kan välja en lämplig tid i kalendern.

Prata med Territory Manager
Annelie Demred

0046 (0)706 83 82 88

VI TRÄFFAR DIG GÄRNA

Kontakta oss

Vårt team är alltid redo att svara på era frågor. Hitta svar i vår hjälpsektion, eller fyll i formuläret nedan och vi kontaktar er inom kort. Eller slå oss en signal!

Prata med Territory Manager
Annelie Demred

0046 (0)706 83 82 88

HAPPY TO MEET YOU!

Get in touch

Our team is ready to answer your questions. Find the answer by visiting our support centre, or fill out the form below and we'll be in touch as soon as possible. Or simply give us a call!

Talk with Territory Manager
Annelie Demred

0046 (0)706 83 82 88