SAMMANFATTNING: SKYDD FÖR PERSONER SOM RAPPORTERAR OM ÖVERTRÄDELSER AV UNIONSRÄTTENEU:s visselblåsardirektiv

Syftet med EU:s visselblåsardirektiv (2019/1937) är att skydda den som väljer att anmäla och rapportera om arbetsrelaterade missförhållanden. Organisationer och företag bör se över sin visselblåsarlösning för att säkerställa att man uppfyller kraven i den nya visselblåsarlagen. Läs mer om vad arbetsgivare behöver göra.

Kraven i EU:s visselblåsardirektivPåverkan på organisationer

För att uppfylla kraven i den nya lagen måste alla arbetsgivare med 50 eller fler anställda, samt alla kommuner implementera en säker och effektiv visselblåsarfunktion.

Visselblåsarfunktionen måste:

Vara säker

Garantera anonymitet

Uppge vem som är ansvarig

Ta hänsyn till särskilda deadlines

Leva upp till relevanta GDPR-krav

Stödja både muntliga och skriftliga rapporter

INTERNA RAPPORTERINGSKANALERSanktioner vid bristfällig efterlevnad av EU:s visselblåsardirektiv

Direktivet specificerar inga miniminivåer för böter eller viten. Dock kräver man att nationell lagstiftning ska straffa den som hindrar visselblåsare från att slå larm, bryter mot sekretessen eller på något sätt utsätter en visselblåsare för negativa konsekvenser efter rapporteringen.

VIKTIGA DATUMDeadline för implementering av rapportkanaler

För kommuner och organisationer med 250 eller fler anställda

För organisationer med 50 till 249 anställda

VIKTIGTMer om EU:s
visselblåsardirektiv

Att rapportera

Alla som har kännedom om någon form av arbetsrelaterade missförhållanden kan skicka in en rapport. Detta gäller inte bara arbetstagare, utan även tidigare anställda, arbetssökande, entreprenörer, leverantörer, aktieägare och personer som stöttar visselblåsaren.

Vad kan man rapportera om?

Överträdelser av EU-lagstiftning i ett arbetsrelaterat sammanhang. Det inkluderar bland annat penningtvätt, skattebedrägeri, produkt- och transportsäkerhet, dataskydd, folkhälsa, djurskydd och miljöskydd. Dessutom nämner man i den svenska visselblåsarlagen missförhållanden av ett allmänt intresse.

Skydd för visselblåsaren

Visselblåsare ska skyddas mot alla former av repressalier. Visselblåsaren måste rapportera problemet via den utsedda rapporteringskanalen och måste ha rimliga skäl att tro att informationen var riktig vid tidpunkten för rapporteringen.

EU-direktivet i korthet

Annelie Demred,
Whistlelink
 

Prova Whistlelink utan kostnad

Prova Whistlelink kostnadsfritt en månad

Den nya
visselblåsarlagen

VI TRÄFFAR DIG GÄRNA

Kontakta oss

Vårt team är alltid redo att svara på era frågor. Hitta svar i vår hjälpsektion, eller fyll i formuläret nedan och vi kontaktar er inom kort. Eller slå oss en signal!

Prata med Territory Manager
Annelie Demred

0046 (0)706 83 82 88