SAMMANFATTNING: SKYDD FÖR PERSONER SOM RAPPORTERAR OM ÖVERTRÄDELSER AV UNIONSRÄTTENEU:s visselblåsardirektiv

Download our free whitepaper:

How to get compliant with the Whistleblowing Law

Syftet med EU:s visselblåsardirektiv (2019/1937) är att skydda den som väljer att anmäla och rapportera om arbetsrelaterade missförhållanden. Organisationer och företag bör se över sin visselblåsarlösning för att säkerställa att man uppfyller kraven i den nya visselblåsarlagen. Läs mer om vad arbetsgivare behöver göra.

Kraven i EU:s visselblåsardirektivPåverkan på organisationer

För att uppfylla kraven i den nya lagen måste alla arbetsgivare med 50 eller fler anställda, samt alla kommuner implementera en säker och effektiv visselblåsarfunktion.

Visselblåsarfunktionen måste:

Vara säker

Garantera konfidentialitet

Uppge vem som är ansvarig

Ta hänsyn till särskilda deadlines

Leva upp till relevanta GDPR-krav

Stödja både muntliga och skriftliga rapporter

INTERNA RAPPORTERINGSKANALERDen svenska visselblåsarlagen

Syftet med den svenska visselblåsarlagen är att skydda den rapporterande personen från repressalier. 

Lagen innebär att alla arbetsgivare med fler än 50 anställda måste upprätta interna rapporteringskanaler, där man kan rapportera om oegentligheter av större allmänt intresse, som har skett i ett arbetsrelaterat sammanhang. 

I rapporteringskanalen ska det vara möjligt att rapportera både skriftligt och muntligt samt via ett personligt möte.

Läs mer om nationella visselblåsarlagar inom EU här.

VIKTIGA DATUMDeadline för implementering av rapportkanaler

För kommuner och organisationer med 250 eller fler anställda

För organisationer med 50 till 249 anställda

VIKTIGTMer om EU:s
visselblåsardirektiv

Att rapportera

Alla som har kännedom om någon form av arbetsrelaterade missförhållanden kan skicka in en rapport. Detta gäller inte bara arbetstagare, utan även tidigare anställda, arbetssökande, entreprenörer, leverantörer, aktieägare och personer som stöttar visselblåsaren.

Vad kan man rapportera om?

Överträdelser av EU-lagstiftning i ett arbetsrelaterat sammanhang. Det inkluderar bland annat penningtvätt, skattebedrägeri, produkt- och transportsäkerhet, dataskydd, folkhälsa, djurskydd och miljöskydd. Dessutom nämner man i den svenska visselblåsarlagen missförhållanden av ett allmänt intresse.

Skydd för visselblåsaren

Visselblåsare ska skyddas mot alla former av repressalier. Visselblåsaren måste rapportera problemet via den utsedda rapporteringskanalen och måste ha rimliga skäl att tro att informationen var riktig vid tidpunkten för rapporteringen.

WEBINARVisselblåsning i praktiken

Annelie DemredVP, Strategy and Growth

Allt om visselblåsning

Torsdag   |   11:00 – 11:30

Allt du gärna vill veta och hur EU-direktivet påverkar digVanliga frågor och svar

Visselblåsning är när någon slår larm om oegentligheter inom en privat eller offentlig organisation eller en myndighet. Det handlar vanligen om olagliga, oetiska eller skadliga aktiviteter så som bedrägeri, korruption, missförhållanden, trakasserier, diskriminering eller hälso-, säkerhets- och miljöbrott.

Visselblåsare inom EU är skyddade mot alla former av repressalier om de rapporterar om brott mot unionslagarna i en mängd olika fall.

Det inkluderar brott relaterade till:

  • Finansiella tjänster
  • Penningtvätt och finansiering av terrorister
  • Offentlig upphandling
  • Folkhälsa
  • Allmän säkerhet – produkter, livsmedel och transport
  • Miljöskydd, strålskydd och nukleär säkerhet
  • Djurens hälsa och välmående
  • Konsument- och dataskydd
  • Säkerhet för data- och informationssystem

En visselblåsare måste använda de utsedda rapportkanalerna och ha anledning att tro att informationen var sann när rapporten gjordes.

EU-direktivet kräver att man implementerar effektiva och säkra rapportkanaler för att möjliggöra intern visselblåsning.

Organisationer måste säkerställa att deras interna rapportkanaler uppfyller vissa specifika krav. Det inkluderar bland annat lättillgänglighet, krav på ägare och hantering, säkerhet, att man uppfyller GDPR och hur rapporterna görs.

Syftet är att bekämpa korruption och erbjuda bättre skydd för personer som rapporterar missförhållanden eller överträdelser av unionsrätten.

Du behöver implementera säkra rapportkanaler. Med andra ord ett säkert ställe för dina anställda och andra personer som är nära kopplade till ditt företag där de kan rapportera om missförhållanden. 

Kanalerna måste uppfylla flera av de krav som anges i direktivet, t.ex. garantera sekretess, vara lättillgängliga och uppfylla GDPR-riktlinjerna.

Direktivet gäller endast privata och offentliga organisationer i EU med fler än 50 anställda.

Dessutom måste privata företag som är verksamma inom vissa sektorer, som finansiella tjänster eller som är extra utsatta för penningtvätt eller finansiering av terrorism, uppfylla kraven.

EU:s direktiv för skydd av visselblåsare anger inga minimistraff, men kräver att nationella versioner av lagen bestraffar dem som förhindrar rapportering, bryter sekretessen eller utsätter visselblåsare för repressalier.

Nej. Det gäller även kommuner inom EU med över 10 000 invånare.

Detta utöver alla organisationer, oavsett privata eller offentliga, med fler än 50 anställda och verksamma inom EU.

Whistlelink resources

Download the Whitepaper

VI TRÄFFAR DIG GÄRNA

Kontakta oss​

Vårt team vill gärna träffa dig för att visa en gratis demo av Whistlelink.
Du kan välja en lämplig tid i kalendern.

Prata med Territory Manager
Annelie Demred

0046 (0)706 83 82 88

VI TRÄFFAR DIG GÄRNA

Kontakta oss

Vårt team är alltid redo att svara på era frågor. Hitta svar i vår hjälpsektion, eller fyll i formuläret nedan och vi kontaktar er inom kort. Eller slå oss en signal!

Prata med Territory Manager
Annelie Demred

0046 (0)706 83 82 88

HAPPY TO MEET YOU!

Get in touch

Our team is ready to answer your questions. Find the answer by visiting our support centre, or fill out the form below and we'll be in touch as soon as possible. Or simply give us a call!

Talk with Territory Manager
Annelie Demred

0046 (0)706 83 82 88