DOKUMENT OCH RESURSERInformationssäkerhet

Informationssäkerhet är avgörande för vår produkt. Du kommer antagligen att få många frågor på detta ämne. Här hittar du svar samt material som du kan använda fritt.

Whistlelink och säkerhet - Frågor och svar
När det gäller informationssäkerhet hittar du de flesta svar här bland vanliga frågor och svar.
ISO 27001-certifikat
Vi är certifierade enligt ISO 27001. Ladda ner certifikatet och använd det i dina diskussioner.
Faktablad om SaaS
I detta faktablad visar vi många av detaljerna i vårt arbete med informationssäkerhet
Whistlelink och säkerhet - Publik rapport
Här hittar du en extern rapport angående säkerhetsgenomgången. Du får fritt använda den.
Kryptering och hashing
Läs mer om vår process för kryptering och hashing.
Få tillgång till hanteringspolicyn
Se vilka åtgärder Whistlelink vidtar för att skydda tillgången till IT-system och tillämpningar.
Risk- och konsekvensbedömning
Detta dokument beskriver riskerna och de åtgärder som vidtas vad gäller hanteringen av persondata.
Organisatoriska och tekniska åtgärder för dataskydd
Whistlelink förbinder sig till högsta möjliga datasäkerhet. Mer information hittar du här.
Visuell kryptering
Detaljer om Whistlelinks krypteringsprocess.
Information om Whistlelinks säkerhet
Detta dokument beskriver hur dina uppgifter förblir säkra hos oss.
CSA CAIQ - Whistlelink säkerhetsbedömning av tredje part
Frågeformulär för Consensus Assessment Initiative från Cloud Security Alliance (CSA)
Uttalande om tillämplighet
Detta dokument innehåller information om Whistlelinks säkerhetskontroller
Underbiträden
Lista över underprocessorer som används i Whistlelink
Servicenivåavtal
Information om Whistlelinks supporttjänster och servicenivåer

VI TRÄFFAR DIG GÄRNA

Kontakta oss​

Vårt team vill gärna träffa dig för att visa en gratis demo av Whistlelink.
Du kan välja en lämplig tid i kalendern.

Prata med Territory Manager
Annelie Demred

0046 (0)706 83 82 88

VI TRÄFFAR DIG GÄRNA

Kontakta oss

Vårt team är alltid redo att svara på era frågor. Hitta svar i vår hjälpsektion, eller fyll i formuläret nedan och vi kontaktar er inom kort. Eller slå oss en signal!

Prata med Territory Manager
Annelie Demred

0046 (0)706 83 82 88

HAPPY TO MEET YOU!

Get in touch

Our team is ready to answer your questions. Find the answer by visiting our support centre, or fill out the form below and we'll be in touch as soon as possible. Or simply give us a call!

Talk with Territory Manager
Annelie Demred

0046 (0)706 83 82 88