INFORMACJE O OCHRONIE OSÓB ZGŁASZAJĄCYCH NARUSZENIA PRAWA UNIJNEGODyrektywa UE w zakresie ochrony sygnalistów

Dyrektywa UE w zakresie Whistleblowing (2019/1937) – celem jej jest ochrona każdego, kto zgłosi nadużycia związane z pracą. Wymaga to od organizacji przeglądu swojego podejścia do informowania o nieprawidłowościach, aby upewnić się, że spełnia wymogi dyrektywy. Dowiedz się, co pracodawcy muszą zrobić, aby spełnić wymagania.

WYMOGI DYREKTYWYWpływ na organizacje.

Aby spełnić wymagania dyrektywy, organizacje zatrudniające ponad 50 pracowników oraz gminy liczące ponad 10 000 mieszkańców muszą wdrożyć bezpieczne i skuteczne kanały zgłaszania nieprawidłowości.

Te kanały muszą:

Być bezpieczne

Gwarantować poufność

Posiadać wyznaczonego właściciela

Przestrzegać ram czasowych

Spełnić wytyczne GDPR/ RODO

Zezwalać na raporty pisemne i/lub ustne

WEWNĘTRZNE KANAŁY DO ZGŁASZANIA NIEPRAWIDŁOWOŚCIKary za brak zgodności

Dyrektywa nie określa minimalnych kar, ale wymaga, aby ustawy krajowe nakładały kary na osoby, które uniemożliwiają zgłoszenie, łamią poufność lub podejmują działania odwetowe wobec sygnalistów.

KLUCZOWE DATYTerminy na wdrożenie kanałów do zgłaszania nieprawidłowości

W przypadku firm zatrudniających co najmniej 250 pracowników i gmin zamieszkałych przez co najmniej 10.000 mieszkańców.

W przypadku firm zatrudniających od 50 do 249 pracowników.

WAŻNE SZCZEGÓŁYDyrektywa UE w zakresie Whistleblowing - więcej informacji

Alarmowanie

Każdy interesariusz posiadający informacje o nieprawidłowym zachowaniu w miejscu pracy może to zgłosić. Nie muszą to być wyłącznie osoby zatrudnione w danej firmie, lecz również byli pracownicy, kandydaci do pracy, podwykonawcy, dostawcy, dziennikarze i osoby wspierające sygnalistów.

Co można zgłaszać?

Naruszenia prawa UE w wielu kwestiach związanych z miejscem pracy. Dotyczy to między innymi prania brudnych pieniędzy, oszustw podatkowych, bezpieczeństwa produktów i transportu, ochrony danych osobowych, zdrowia publicznego, dobrostanu zwierząt oraz ochrony środowiska.

Ochrona sygnalistów

Sygnaliści są chronieni przed wszelkimi formami odwetu. Dany sygnalista musi zgłosić swoje zastrzeżenia wyznaczonym kanałem i być przekonany co do ich prawdziwości w chwili zgłaszania.

ZAPEWNIJ SOBIE ZGODNOŚĆ Z PRZEPISAMIWszystko gotowe?

Sprawdź naszą listą kontrolną

Wyjaśnienie dyrektywy UE w sprawie zgłaszania nieprawidłowości

Urszula Garbicz-Brys,
Whistlelink
 

System Whistlelink w języku polskim

Wypróbuj Whistlelink przez miesiąc za darmo

Nowa ustawa
o ochronie
sygnalistów law

Z PRZYJEMNOŚCIĄ SPOTKAMY SIĘ Z TOBĄ

Skontaktuj się

Nasz zespół jest gotowy, aby odpowiedzieć na Twoje pytania. Poszukaj odpowiedzi w naszym Centrum pomocy lub wypełnij poniższy formularz, a my skontaktujemy się z Tobą możliwie najszybciej. Możesz też po prostu do nas zadzwonić!

Porozmawiaj z Territory Managerem
Urszula Bryś

+48 502 570 436