Få användbara tips och läs allt om de senaste nyheterna Whistlelinks blog

Sverige införlivar EU:s visselblåsardirektiv i nationell lagstiftning

Sverige införlivar EU:s visselblåsardirektiv i nationell lag.

29 september 2021 röstade Sveriges riksdag ja till regeringens förslag om en ny lag som skyddar de personer som rapporterar om missförhållanden på arbetsplatsen. Det betyder att Sverige nu genomför EU:s visselblåsardirektiv, om skydd för personer som rapporterar om brott mot unionsrätten, i svensk lagstiftning.

Skyddet för visselblåsare måste stärkas

Huvudsyftet med den nya lagen är att göra det enklare, tryggare och säkrare för personer att våga rapportera.

Baserat på kraven i EU:s visselblåsardirektiv, har den svenska lagen målsättningen att bättre skydda den som rapporterar om oegentligheter på arbetsplatsen. Man kräver att organisationer med minst 50 anställda ska skapa interna rapportkanaler.

Målet är att göra det tydligare hur man går till väga vid visselblåsning och hur rapporterna ska hanteras. Dessutom ska visselblåsaren kunna förbli anonym.

Sverige går längre än minimikraven i EU:s visselblåsardirektiv

Inom två områden går den nya svenska lagen längre än minimikraven i EU-direktivet.

  1. Skyddet av visselblåsare inkluderar fall där det finns ett ”allmänintresse” av att informationen kommer fram. EU-direktivet fokuserar å sin sida endast på brott mot unionsrätten.
  2. Kommuner med färre än 10 000 invånare kommer också att behöva implementera interna rapportkanaler. I EU-direktivet nämner man över 10 000.

Ändringar jämfört med nuvarande lagstiftning

Den nya lagen ersätter den tidigare lagen (2016:749) om speciellt skydd mot repressalier för anställda som slår larm om allvarliga missförhållanden. Men den begränsar inte skyddet av andra lagar och förordningar (till exempel yttrandefrihetsgrundlagen). Man gör också vissa ändringar i offentlighets- och sekretesslagen. Detta för att sekretessen ska gälla både i domstol och vid uppföljningen av visselblåsarrapporterna.

Deadlines för implementering

I enlighet med EU:s visselblåsardirektiv började den nya lagen i Sverige gälla 17 december 2021. Men svenska organisationer med fler än 250 anställda har tid till 17 juli 2022 för att implementera interna rapportkanaler. Deadline för organisationer med mellan 50 – 249 anställda är 17 december 2023.

Har du frågor?

Vill du veta mera om EU:s visselblåsardirektiv, Sveriges nya lag och hur den kommer att påverka ditt företag? Då kan du boka ett samtal med Annelie Demred, VP Strategy & Growth här.

Foto: Melker Dahlstrand/Sveriges riksdag

Om du har några funderingar eller vill veta mer om Whistlelink vill vi gärna höra från dig!

Gillar du vad du läste?
Dela gärna!

EU Direktivet i korthet

Annelie Demredi, WhistlelinkTerritory manager, Sverige

EU Direktivet i korthet

Prova Whistlelink kostnadsfritt en månad

Den nya
visselblåsarlagen

WHISTLELINK BLOGMer läsning ...

ISO 37002:2021 - Ledningssystem för visselblåsning
Intern utredning av brott inom näringsverksamhet
Visselblåsning inom transport och logistik

VI TRÄFFAR DIG GÄRNA

Kontakta oss

Vårt team är alltid redo att svara på era frågor. Hitta svar i vår hjälpsektion, eller fyll i formuläret nedan och vi kontaktar er inom kort. Eller slå oss en signal!

Prata med Territory Manager
Annelie Demred

0046 (0)706 83 82 88