Följ EU-direktivet för skydd av visselblåsareUppfyll kraven i EU:s visselblåsardirektiv

Download our free whitepaper:

How to get compliant with the Whistleblowing Law

Är ni en arbetsgivare med 50 eller fler anställda, eller en svensk kommun? Saknar ni en säker lösning för rapportering av missförhållanden? Läs mer om vad ni måste göra för att uppfylla de nya lagkraven och EU:s visselblåsardirektiv.

SKAPA EFTERLEVNADOrganisationer måste uppfylla kraven i EU:s visselblåsardirektiv. Vi finns här för att bena ut begreppen.

Följ tipsen nedan för att vara säker på att uppfylla alla kraven i visselblåsarlagen.

Inför säkra rapporteringskanaler

Etablera säkra rapportkanaler som säkerställer att alla som omnämns i rapporten samt visselblåsaren förblir anonyma. Förhindra obehörig åtkomst till rapporterna och säkerställ att all dokumentation bevaras på ett säkert sätt.

Följ reglerna för olika typer av kanaler

Det ska vara möjligt att rapportera skriftligen (via en onlineplattform, e-post eller post) och/eller muntligen (via telefon eller röstmeddelandesystem). På begäran av visselblåsaren ska man också ordna med ett fysiskt möte.

Utse en ansvarig

Utse en lämplig person eller avdelning som ska ansvara för att ta emot och följa upp rapporter. Det inkluderar kommunikation med visselblåsaren och återkoppling i ärendet inom tidsramarna i lagen.

Gör systemet lättåtkomligt

Säkerställ att visselblåsarfunktionen är lättillgänglig inte bara för alla anställda, utan för alla med en koppling till organisationen. Det kan vara leverantörer, kunder, kontraktsanställda, trainees, praktikanter, arbetssökande med flera.

Svara inom rimlig tid

Inför rutiner som innebär att visselblåsaren ska få en bekräftelse på sin rapport inom sju dagar, och återkoppling inom tre månader.

Glöm inte dataskyddsförordningen (GDPR)

Följ också kraven i dataskyddsförordningen. Det är särskilt viktigt att överväga hur man hanterar personuppgifter och kontrollera att all information lagras inom EU/EES.

PROVA WHISTLELINKUppfyller ni kraven i EU-direktivet?
Det är möjligt på endast tio minuter.

Eller har du kanske frågor? Läs mer om ett säkert visselblåsarsystem eller kontakta oss på sales@whistlelink.com

WEBINARVisselblåsning i praktiken

Annelie DemredVP, Strategy and Growth

Allt om visselblåsning

Torsdag   |   11:00 – 11:30

Whistlelink resources

Download the Whitepaper

VI TRÄFFAR DIG GÄRNA

Kontakta oss​

Vårt team vill gärna träffa dig för att visa en gratis demo av Whistlelink.
Du kan välja en lämplig tid i kalendern.

Prata med Territory Manager
Annelie Demred

0046 (0)706 83 82 88

VI TRÄFFAR DIG GÄRNA

Kontakta oss

Vårt team är alltid redo att svara på era frågor. Hitta svar i vår hjälpsektion, eller fyll i formuläret nedan och vi kontaktar er inom kort. Eller slå oss en signal!

Prata med Territory Manager
Annelie Demred

0046 (0)706 83 82 88

HAPPY TO MEET YOU!

Get in touch

Our team is ready to answer your questions. Find the answer by visiting our support centre, or fill out the form below and we'll be in touch as soon as possible. Or simply give us a call!

Talk with Territory Manager
Annelie Demred

0046 (0)706 83 82 88