Uzyskaj przydatne wskazówki, poznaj najlepsze praktyki i bądź na bieżąco z najnowszymi wiadomościamiBlog Whistlelink

Wywiad z partnerem Whistlelink, kancelarią Mariański Group  

whistleblowing Polska: Marianski Group

Download our free whitepaper:

How to get compliant with the Italian Whistleblowing Law

W tym wywiadzie z partnerem Whistlelink, Mariański Group w Polsce, usłyszymy, jak mec. Monika Błońska (Partner kancelarii Mariański Group) i mec. Bartosz Rodak (lider sekcji whistleblowing Mariański Group) omawiają podejście do zgłaszania nieprawidłowości przez polskie firmy. Ponadto jaki wpływ ustawa krajowa w zakresie ochrony sygnalistów może mieć na polskie organizacje. 

1. Proszę opowiedzieć nam o swojej kancelarii.  

Jako Mariański Group stanowimy grupę ekspertów z różnych dziedzin dla której kluczowe znaczenie ma zapewnienie bezpieczeństwa prawnego i podatkowego naszym klientom. Szukając rozwiązań korzystnych dla biznesu wspieramy klientów w realizacji polityki compliance – budując współpracę, której celem jest usprawnienie funkcjonowania przedsiębiorstwa, ograniczenia prawdopodobieństwa wdania się w spór lub prowadzenie kontroli przez organy państwa. Stawiamy na bieżące wsparcie i doradztwo dla naszych partnerów, chcąc zapewnić zgodności prowadzonej działalności z obowiązującymi przepisami i założeniami biznesowymi. 

Naszym celem jest rekomendowanie bezpiecznych i optymalnych rozwiązań dostosowanych do szybko zmieniającego się otoczenia prawnego i podatkowego. 

Liderem i założycielem Mariański Group jest profesor Adam Mariański, doświadczony doradca podatkowy i adwokat, doradca wielu firm rodzinnych, Przewodniczący Komisji Podatków BCC, ekspert BCC ds. sukcesji biznesu i restrukturyzacji. Opiniuje wszystkie projekty i nadzoruje pracę zespołu. 

2. Jakie duże zmiany dostrzega Pan(i) w podejściu organizacji do whistleblowingu?  

W organizacjach, z którymi współpracujemy zauważamy powolny wzrost zainteresowania systemami do zarządzania zgłoszeniami sygnalistów. Ten temat jest wyraźnie rozwinięty w organizacjach życia publicznego np. w sądach czy urzędach.  Widzimy tu zmianę tendencji. Do tej pory nowości tego typu w pierwszej kolejności były wdrażane  w firmach prywatnych. Zgłaszanie nieprawidłowości ma dość duże znaczenie również w korporacjach i holdingach, które wdrażają schematy i procedury narzucone przez spółki kontrujące.  

3. Jaki wpływ, według Pana/ Pani, będzie miała dyrektywa UE w sprawie zgłaszania nieprawidłowości i jej przyjęcie do prawa krajowego na organizacje w Polsce? 

Mamy nadzieję, że wdrożenie rozwiązań europejskich przyczyni się do budowy większej świadomości prawnej i odpowiedzialności pracowników za organizację w której pracują i za procesy, które w tej firmie obowiązują. Może również wpłynąć na ograniczenie nieprawidłowości na początkowym etapie. Tak, by nie generowały dla organizacji niepotrzebnych kosztów.  

4. Czy uważa Pan(i), że będą jakieś znaczące różnice między unijną dyrektywą w sprawie zgłaszania nieprawidłowości a ustawą krajową?

Polskie przepisy  biorąc pod uwagę obecne brzmienie projektu (maj 2022) starają się oddać ducha dyrektywy,  przede wszystkim w preambule do jej postanowień. Niestety w wielu obszarach zawierają regulacje nieadekwatne do poziomu ochrony, który wynika z przepisów unijnych.  Dzieje się tak na przykład w obszarze sankcji, gdzie w polskim projekcie mówi się wyłącznie o odpowiedzialności karnej.  

5. Jakie są najczęstsze powody, dla których Państwa klienci chcą wdrożyć system whistleblowingu? 

 Obecnie większość klientów interesuje się kanałami do zgłaszania nieprawidłowości przede wszystkim z uwagi na obawę przed obowiązkiem ustawowym oraz sankcjami związanymi z brakiem wdrożenia i stosowania dyrektywy w polskich przepisach. Tymczasem ważne jest, by wzbudzić w organizacjach, pracownikach i współpracownikach potrzebę wspólnego dbanie o prawidłowe funkcjonowanie firmy dla wspólnego dobra. Powinno się to objawiać tym, że pracodawcy nie będą dyskryminować pracowników zwracających uwagę na błędy. Jednocześnie pracownicy nie będą się obawiać zwracania uwagi na ww. błędy.  

6. Jakie obawy mają Państwa klienci w związku z wdrażaniem kanału raportowania i jak może Pan je zmniejszyć? 

Klienci obawiają się skomplikowania systemu raportowego i znacznej ilości zgłoszeń. Chcieliby mieć dostęp do danych osób zgłaszających, co nie zawsze odpowiada wymogom dyrektywy. Ważne jest wdrożenie zindywidualizowanych procedur, dostosowanych do danej organizacji. Obawiamy się, że wdrażanie szablonów będzie tak samo nieefektywne jak w przypadku wdrażania RODO bez dopasowania do organizacji. 

7. Jeśli chodzi o niewłaściwe postępowanie w miejscu pracy, jakie są najistotniejsze problemy, z którymi borykają się lub wierzą, że będą musieli zmierzyć się w nadchodzących latach?  

Dużym zagrożeniem jest wzrost presji płacowej i ciągłe podwyższanie minimalnego wynagrodzenia. Ponadto obciążenia publicznoprawne związane nie tylko z zatrudnieniem pracowników, ale w ogóle  
z prowadzeniem firmy. Szczególnie trudne jest dostosowywanie się organizacji do zbyt częstych  
i nieprzemyślanych zmian w systemie podatkowym.  

8. Czy organizacje mogą skorzystać na wdrożeniu kanałów raportowania, zanim zostaną one przyjęte do krajowego prawa dotyczącego informowania o nieprawidłowościach? 

Większość organizacji w Polsce sceptycznie odchodzi do dobrowolnego wdrażania takich rozwiązań..  

9. Czy uważa Pan(i), że ogólnounijne prawo dotyczące informowania o nieprawidłowościach przyniesie większe korzyści organizacjom lub całemu społeczeństwu? 

Korzyści dla poszczególnych organizacji w naszej ocenie przełożą się na korzyści dla całego społeczeństwa. W branżach, w których wdrożone są już procedury zgłaszania nieprawidłowości (np. w finansach), przyniosły one duże korzyści i zapobiegły wielu niepowodzeniom.. 

10. Co sprawiło, że współpracujecie Państwo z Whistlelink?

Nasza współpraca z Whistlelink wynika z przekonania, że partner z doświadczeniem, mający za sobą wiele lat efektywnych i praktycznych wdrożeń, czerpiący przy tym z wzorów międzynarodowych, to najlepsze rozwiązanie, które możemy zaproponować naszym partnerów. Cenimy sobie prostotę rozwiązań i możliwość dostosowania ich do realiów biznesu. 

Radca prawny Monika Błońska – Partner w Mariański Group 

Adwokat Bartosz Rodak – leader obszaru whistleblowing w Mariański Group 

Czy chcesz dowiedzieć się więcej o usłudze zgłaszania nieprawidłowości i bezpiecznych kanałach wewnętrznych? Przeczytaj więcej o Dyrektywie UE w zakresie zgłaszania nieprawidłowości tutaj oraz na stronie Rządowego Centrum Legislacji

Szukasz poufnego kanału do zgłaszania nieprawidłowości? Przeczytaj więcej tutaj.

Czy chciałbyś omówić system whistleblowingu dla swojej firmy?

Skontaktuj się z nami lub zarezerwuj bezpłatne demo!

Jeśli masz jakieś przemyślenia na temat tego artykułu lub chciałbyś dowiedzieć się więcej o Whistlelink, skontaktuj się z nami

Szukasz bezpiecznego rozwiązania do zgłaszania nieprawidłowości dla swojej organizacji?Prosimy o zaplanowanie w kalendarzu
czasu na spotkanie prezentacyjne on-line!

Territory Manager
Urszula Garbicz-Brys

(+48) 502 570 436

WEBINAROchrona Sygnalistów W Polsce

Urszula Garbicz-BrysTerritory Manager

Czy jesteś na bieżąco?

Środa   |   10:00 – 10:30

WHISTLELINK BLOGPrzeczytaj dalej...

Podejmowanie działań: Podejmowanie działań w przypadku podejrzenia oszustwa, gdy zgłoszenia wewnętrzne są ignorowane
Zapewnienie ochrony danych w systemach whistleblowing: Lekcja wyciągnięta z lotniska w Bolonii
Kolejny projekt ustawy: sygnalista nareszcie „sygnalistą”
Whistlelink resources

Download the Whitepaper

Z PRZYJEMNOŚCIĄ SPOTKAMY SIĘ Z TOBĄ

Skontaktuj się​

Nasz zespół jest gotowy, aby odpowiedzieć na Twoje pytania.

Porozmawiaj z Territory Managerem
Urszula Bryś

+48 502 570 436

Z PRZYJEMNOŚCIĄ SPOTKAMY SIĘ Z TOBĄ

Skontaktuj się

Nasz zespół jest gotowy, aby odpowiedzieć na Twoje pytania. Poszukaj odpowiedzi w naszym Centrum pomocy lub wypełnij poniższy formularz, a my skontaktujemy się z Tobą możliwie najszybciej. Możesz też po prostu do nas zadzwonić!

Porozmawiaj z Territory Managerem
Urszula Bryś

+48 502 570 436

HAPPY TO MEET YOU!

Get in touch

Our team is ready to answer your questions. Find the answer by visiting our support centre, or fill out the form below and we'll be in touch as soon as possible. Or simply give us a call!

Talk with Territory Manager
Annelie Demred

0046 (0)706 83 82 88