EU:s visselblåsardirektiv – Status för nationella lagar i medlemsländerna 

Implementera visselblåsardirektivet.

EU-direktivets deadline är här! Alla medlemsländer ska implementera visselblåsardirektivet i sin nationella lagstiftning. Se status för medlemsländernas nationella visselblåsarlagar här.   EU:s visselblåsardirektiv (2019/1937) trädde i kraft fredagen den 17 december 2021.  Vad betyder det?  Det var alltså dagen då alla EU-medlemsstater bör implementera visselblåsardirektivet i nationell lagstiftning.  Och har de gjort det?  Inte exakt.  Låt […]