Få användbara tips och läs allt om de senaste nyheterna Whistlelinks Blog

3 myter om visselblåsarsystem

Myter om visselblåsarsystem.

Download our free whitepaper:

How to get compliant with the Whistleblowing Law

Organisationer är ofta skeptiska till att uppmuntra visselblåsning. Man tror att ett visselblåsarsystem kan inverka negativt på organisationens rykte eller företagskultur. Kanske tänker man att man ska få otaliga klagomål eller ogrundade rapporter från missnöjda anställda eller medarbetare.

Turligt nog saknar rädslan grund.

Läs vidare för att utforska tre vanliga myter om visselblåsarsystem.

  1. Det kommer att skada vårt rykte
  2. Vi drunknar i rapporter
  3. Det skapar en negativ företagskultur

Myt 1: Visselblåsning skadar organisationens rykte

Det kan bli sant om visselblåsaren går direkt till media eller till en annan extern kanal. Det är för sent att reagera när skadan redan har skett. Genom att ha ett internt rapportsystem och uppmuntra anställda att använda det, kan man förhindra att de uppger information externt.

Om man hanterar rapporterna korrekt ger det företaget en möjlighet att identifiera och ta hand om problem i ett tidigt skede. På så vis minskar man potentiella risker och att organisationens rykte skadas.

Läs också > 6 fördelar med att ha en visselblåsarlösning

Myt 2: Organisationen kommer att drunkna i rapporter om man har ett visselblåsarsystem

En av de vanligaste myter om visselblåsarsystem är att många företag tror att om man har ett visselblåsarsystem kommer man att översvämmas av falska (och sanna!) rapporter. Man tänker sig att folk kommer att rapportera allt möjligt bara för att de kan.

Så är inte nödvändigtvis fallet och det är kanske inte heller en dålig sak.

Man har visat att även om en del rapporter görs på felaktiga grunder, så försöker de flesta visselblåsare faktiskt göra det rätta.

Att ta emot en stor mängd visselblåsarrapporter kan verka som indikation på en massa problem man måste ta itu med. Men det kan också indikera att organisationen har en bra företags- och arbetskultur. En kultur där medarbetarna känner sig bekväma med att ta upp olika frågor.

Många rapporter kan betyda fler problem. Men om det är problem man måste lösa så vill företaget också känna till dem. Att känna till problemen är det enda sättet att sätta stopp för dem. På så vis kan man förhindra allvarlig ekonomisk skada eller sådant som skadar företagets rykte.

En studie av Harvard Business Review fann att organisationer som har ett högre antal visselblåsarrapporter faktiskt har färre rättsprocesser, betalar mindre skadestånd och färre böter.

Även om det kan kännas bra att få endast ett fåtal rapporter, eftersom det tyder på att allt fungerar bra, så kan det också indikera att visselblåsningspolicyn inte fungerar som det är tänkt.

Anställda kanske inte litar på de visselblåsningskanaler som finns. Eller så vet de helt enkelt inte vart de ska vända sig för att rapportera missförhållanden på arbetsplatsen. Därför är det viktigt att ha en tydlig och transparent visselblåsarpolicy, som man också informerar medarbetarna om. Den bör redogöra för hur man använder rapportsystemet, att rapporterna är anonyma och hur man kommer att hantera ärenden.

Läs också > Så uppmuntrar du medarbetare att rapportera om oegentligheter

Myt 3: Visselblåsarsystem skapar en negativ företagskultur

Organisationer oroar sig för att om man introducerar ett visselblåsarsystem kan det antyda att man inte litar på sina arbetstagare. Eller kanske att man vill uppmuntra anställda att skvallra på varandra. Sen oroar sig visselblåsaren för mobbning och hämndaktioner. Det är tecken på en negativ företagskultur.

Faktum är att när man gör det rätt, händer raka motsatsen.

En organisation som visar att man aktivt uppmuntrar medarbetare att rapportera problem och stöder dem som gör det, skapar också mera förtroende. På så vis uppnår man en öppen och ärlig företagskultur. Man skapar också bättre arbetsrelationer och lojala anställda, som i högre grad använder sig av interna kanaler och inte externa.

Det förbättrar också företagets rykte eftersom det sänder starka signaler om att företaget tar etiska frågor på allvar, och klarar av att reda ut eventuella avvikelser.

En positiv kultur med ett etiskt tillvägagångssätt kan göra en organisation mera attraktiv för kunder, investerare och anställda. Faktum är att millennials hellre väljer att handla hos eller jobba för bolag som har en hög etisk standard jämfört med andra.

Ett anonymt rapportsystem är en bra indikation på hög etisk standard eftersom det antyder att organisationen inte har för avsikt att straffa en visselblåsare. I stället visar det att företaget vill känna till om det försiggår oetiskt eller illegalt beteende, så att man kan göra något åt det.

Läs också > 6 tips för att implementera ett visselblåsarsystem

Det var tre vanliga myter om visselblåsarsystem! Om du nu känner dig mera säker på att ett visselblåsarsystem är en bra idé, kan du kontakta oss. Vi guidar vi dig genom processen att implementera ett system, och ser vad som passar just er organisation bäst!

Om du har några funderingar eller vill veta mer om Whistlelink vill vi gärna höra från dig!

Letar du efter en säker och trygg lösning för visselblåsning eller intern rapportering?Boka gärna en tid för en gratis demo av vårt system!

Prata med Territory Manager
Annelie Demred

0046 (0)706 83 82 88

WEBINARVisselblåsning i praktiken

Annelie DemredVP, Strategy and Growth

Allt om visselblåsning

Torsdag   |   11:00 – 11:30

WHISTLELINK BLOGMer läsning ...

Hur tar man itu med misstänkt bedrägeri när interna rapporter blir ignorerade
Vikten av dataskydd i visselblåsarsystem: En lärdom från Bolognas flygplats
Så kunde Vatikanen förbättra sin strategi för visselblåsning: Transparens, anonymitet och mer
Whistlelink resources

Download the Whitepaper

VI TRÄFFAR DIG GÄRNA

Kontakta oss​

Vårt team vill gärna träffa dig för att visa en gratis demo av Whistlelink.
Du kan välja en lämplig tid i kalendern.

Prata med Territory Manager
Annelie Demred

0046 (0)706 83 82 88

VI TRÄFFAR DIG GÄRNA

Kontakta oss

Vårt team är alltid redo att svara på era frågor. Hitta svar i vår hjälpsektion, eller fyll i formuläret nedan och vi kontaktar er inom kort. Eller slå oss en signal!

Prata med Territory Manager
Annelie Demred

0046 (0)706 83 82 88

HAPPY TO MEET YOU!

Get in touch

Our team is ready to answer your questions. Find the answer by visiting our support centre, or fill out the form below and we'll be in touch as soon as possible. Or simply give us a call!

Talk with Territory Manager
Annelie Demred

0046 (0)706 83 82 88