TjänsterÄrendemottagning

Vad är ärendemottagning?

Ärendemottagning eller Intake Management Service är när ett företag använder en tredje part för att ta emot initiala rapporter som lämnas in via ett visselblåsarsystem. Det mottagande företaget gör inledande kontroller för att se om en anmälan är relevant att hantera i visselblåsarlösningen, eller om det mer är en fråga för HR. Man hjälper också företaget att följa de tidsramar som anges i EU:s visselblåsardirektiv.

Varför använda en tjänst för ärendemottagning?

En Intake Management Service säkerställer oberoende, minskar arbetsbelastningen och hjälper organisationen att uppfylla kraven i EU:s visselblåsardirektiv.

Vad ingår i Whistlelinks mottagningstjänst?

Ett första mottagande

Whistlelink tillhandahåller förstahandsgranskning och utvärdering av alla fall som rapporteras via din Whistlelink-webbplats. Det innebär att vi bedömer om ett ärende är relevant att hantera i visselblåsarkanalen eller om det är mer relevant för HR-avdelningen.

Tilldelning av ärenden

När ett ärende är lämpligt att hantera i Whistlelink tilldelar vi det till din utsedda första kontaktlinje. Om din första kontaktlinje är en del av rapporten (vi gör ingen granskning av filer) tilldelar vi istället ärendet till din reservkontakt.

Kommunikation med visselblåsare

Whistlelink granskar ärenden inom en arbetsdag och bekräftar mottagande av rapporten till visselblåsaren, i linje med EU:s visselblåsardirektiv. Om ärendet inte är aktuellt för visselblåsarsystemet meddelar vi detta till visselblåsaren och berättar vart hen ska rikta sin fråga istället.

Efterlevnad av EU:s visselblåsardirektiv

Vi hjälper dig att hålla dig till tidsgränserna i EU-direktivet genom att övervaka att feedback skickas inom de tre månader som krävs. Om feedback inte blivit skickad påminner Whistlelink er kontaktperson en vecka innan deadline.

Fler frågor?

Vi har alla svar du söker.