ServicesUsługa Intake Management

Usługa Intake Management – co to jest?

Usługa Intake Management ma miejsce, gdy firma korzysta z usług strony trzeciej, aby otrzymywać wstępne raporty wysyłane za pośrednictwem systemu zgłaszania nieprawidłowości. Firma otrzymująca zgłoszenie przeprowadza wstępną kontrolę w celu sprawdzenia, czy zgłoszenie jest istotne do rozpatrzenia w systemie zgłaszania nieprawidłowości lub czy jest to bardziej kwestia HR. Pomaga również firmie w przestrzeganiu ram czasowych określonych w unijnej dyrektywie w sprawie zgłaszania nieprawidłowości

Dlaczego warto skorzystać z Intake Management? 

Korzystanie z usługi Intake Management zapewnia niezależność, zmniejsza obciążenie pracą i pomaga firmie dostosować się do wymogów dyrektywy unijnej w zakresie zgłaszania nieprawidłowości w organizacji.

Co obejmuje usługa Intake Management Whistlelink?

Przegląd pierwszej linii

Whistlelink zapewnia przegląd i ocenę wszystkich spraw zgłoszonych za pośrednictwem witryny Whistlelink. Oznacza to, że oceniamy, czy sprawa jest istotna do rozpatrzenia w kanale informowania o nieprawidłowościach, czy też jest bardziej istotna z punktu widzenia Twojego Działu HR.

Przydział spraw

Gdy sprawa nadaje się do rozpatrzenia w obrębie systemu Whistlelink, przypisujemy ją do wybranej przez Ciebie pierwszej linii kontaktu. Jeśli Twoja pierwsza linia kontaktu jest częścią raportu zgłoszenia (brak przeglądu plików), zamiast tego przypisujemy sprawę do Twojej osoby kontaktowej.

Komunikacja z sygnalistą

W ramach usługi Intake Management Whistlelink rozpatruje sprawy w ciągu jednego dnia roboczego i zgodnie z dyrektywą UE w zakresie zgłaszania nieprawidłowości, potwierdza przyjęcie sprawy. Jeśli sprawa jest nieistotna, informujemy osobę, która dokonała zgłoszenia, i wskazujemy, gdzie skierować sprawę.

Przestrzeganie dyrektywy UE w sprawie zgłaszania nieprawidłowości

Pomagamy w przestrzeganiu wymogów czasowych dyrektywy UE w sprawie zgłaszania nieprawidłowości, monitorując przesyłanie informacji zwrotnych w ciągu wymaganych trzech miesięcy. Jeśli organizacja tego nie dokonała, Whistlelink wysyła przypomnienie do Twojej osoby kontaktowej na tydzień przed terminem.

Masz dodatkowe pytania?

Z przyjemnością na nie odpowiemy.