Få användbara tips och läs allt om de senaste nyheterna Whistlelinks Blog

3 fördelar med intern visselblåsning

En kvinna diskuterar fördelarna med intern visselblåsning.

Download our free whitepaper:

How to get compliant with the Whistleblowing Law

Verkar det som en bra idé för organisationer att implementera ett internt visselblåsarsystem nu, eller bör man vänta tills det blir ett lagkrav? Vad händer om en arbetsgivare inte uppmuntrar sina medarbetare att våga berätta, eller om man inte har rätt verktyg för att möjliggöra intern rapportering? Konsekvenserna kan vara svåra att reparera. Läs mer om alla fördelar med intern visselblåsning här nedan!

Här är tre fördelar med att uppmuntra intern visselblåsning nu, och inte vänta på lagens krav.

  • Undvik allmänhetens intresse
  • Skapa förtroende
  • En nyckel till framgång

1. Undvik allmänhetens intresse

En uppenbar anledning till att det är bättre att hantera visselblåsning internt är för att skydda organisationens rykte. När informationen tar sig ut ur organisationen och når allmänheten kan den ha mycket skadliga konsekvenser. Det är viktigt att organisationen blir medveten om missförhållanden och har en möjlighet att utreda och lösa dem, innan informationen når media eller andra utomstående parter.

Hur kan organisationen uppnå detta? Genom att implementera ett användarvänligt och säkert system som uppmuntrar medarbetarna att rapportera om oetiskt beteende på arbetsplatsen.

2. Skapa förtroende

I kombination med att ha ett rapportsystem på plats är det också viktigt att visselblåsare vet att de är skyddade. Om en anställd oroar sig för att det kan medföra negativa konsekvenser att prata med en chef eller HR-avdelningen, kanske personen inte ser något annat alternativ än att göra informationen offentlig. Tyvärr kan visselblåsning i en del länder leda till avsked, degradering eller orättvis behandling. Det nya EU-direktivet om bättre skydd av visselblåsare har till syfte att stoppa alla repressalier som riktar sig mot någon som rapporterar om oegentligheter på arbetsplatsen. Ett effektivt och anonymt rapportsystem skapar en företagskultur av förtroende, där medarbetare känner sig säkra om de rapporterar något och mer lojala med organisationen.

3. En nyckel till framgång

Fördelarna med intern visselblåsning begränsar sig inte bara till att skydda organisationen från allmänhetens granskande blick. En företagskultur där avslöjanden görs är faktiskt en indikation på ett starkt företag. Faktum är att bristen på visselblåsarrapporter kan vara minst lika skadlig som avslöjanden som når media. Om du inte vet att det finns ett problem, hur kan du lösa det? Ett företag där alla blir uppmuntrade att lyfta problemen på ett säkert sätt är redan från början bättre utrustat att lösa frågorna.

Det är också en stark indikation till externa intressenter så som investerare, kunder och framtida anställda att företaget drivs på ett öppet och etiskt sätt. Och därmed är ett företag man kan lita på.

Vill du veta mer om en säker visselblåsarfunktion och säkra interna rapportkanaler?
Läs om EU:s visselblåsardirektiv här. Du kan också läsa om den nya svenska visselblåsarlagen här.

Letar du efter ett enkelt och säkert visselblåsarsystem? Läs mera här.

Vill du diskutera visselblåsarlösning för just din organisation?
Kontakta oss eller boka en gratis demo av systemet!

Om du har några funderingar eller vill veta mer om Whistlelink vill vi gärna höra från dig!

Letar du efter en säker och trygg lösning för visselblåsning eller intern rapportering?Boka gärna en tid för en gratis demo av vårt system!

Prata med Territory Manager
Annelie Demred

0046 (0)706 83 82 88

WEBINARVisselblåsning i praktiken

Annelie DemredVP, Strategy and Growth

Allt om visselblåsning

Torsdag   |   11:00 – 11:30

WHISTLELINK BLOGMer läsning ...

Hur tar man itu med misstänkt bedrägeri när interna rapporter blir ignorerade
Vikten av dataskydd i visselblåsarsystem: En lärdom från Bolognas flygplats
Så kunde Vatikanen förbättra sin strategi för visselblåsning: Transparens, anonymitet och mer
Whistlelink resources

Download the Whitepaper

VI TRÄFFAR DIG GÄRNA

Kontakta oss​

Vårt team vill gärna träffa dig för att visa en gratis demo av Whistlelink.
Du kan välja en lämplig tid i kalendern.

Prata med Territory Manager
Annelie Demred

0046 (0)706 83 82 88

VI TRÄFFAR DIG GÄRNA

Kontakta oss

Vårt team är alltid redo att svara på era frågor. Hitta svar i vår hjälpsektion, eller fyll i formuläret nedan och vi kontaktar er inom kort. Eller slå oss en signal!

Prata med Territory Manager
Annelie Demred

0046 (0)706 83 82 88

HAPPY TO MEET YOU!

Get in touch

Our team is ready to answer your questions. Find the answer by visiting our support centre, or fill out the form below and we'll be in touch as soon as possible. Or simply give us a call!

Talk with Territory Manager
Annelie Demred

0046 (0)706 83 82 88