Få användbara tips och läs allt om de senaste nyheterna Whistlelinks Blog

EU förebrår medlemsländer som inte lyckats skydda visselblåsare

EU förebrår länder som inte lyckats skydda visselblåsare.

Download our free whitepaper:

How to get compliant with the Whistleblowing Law

Den europeiska kommissionen förebrår hela 26 av EU:s totalt 27 medlemsländer för att man inte lyckats möta fastslagna deadlines i EU:s visselblåsardirektiv. Det kan man se som ett ganska svagt engagemang från ländernas sida för att skydda visselblåsare som bevittnat korruption och bedrägerier från hämndaktioner och repressalier.  

Portugal och Sverige mottar formella underrättelser för förseningar 

EU-kommissionen fattar varje månad beslut om rättsliga åtgärder mot medlemsländer som inte uppfyller sina skyldigheter enligt EU-rätten. Med överträdelseförfarandet vill man säkerställa att EU-rätten tillämpas på korrekt sätt, för att gynna både enskilda medborgare och företag.  

En formell underrättelse är det första steget av fem i en process som kan sluta med att landet får böter och tvingas följa lagen. Man behöver vidta nödvändiga åtgärder för att komma till rätta med överträdelsen inom tidsfristen på två månader. 

Den 9 februari sände kommissionen därmed formella underrättelser till Portugal och Sverige. Detta eftersom länderna valt att senarelägga tidpunkten för när de nationella visselblåsarlagarna ska träda i kraft. I Portugal föreskriver man att lagen träder i kraft 180 dagar efter offentliggörandet, det vill säga 19 juni 2022. I Sverige har man antagit 17 juli 2022 som deadline för vissa skyldigheter.   

Båda länderna klarade dock EU:s deadline för införlivning av direktivet i nationell lagstiftning, 17 december 2021. 

24 medlemsländer har inte lyckats skydda visselblåsare 

Man antog EU:s direktiv för bättre skydd av visselblåsare för mer än två år sedan, i oktober 2019. Deadline för att implementera direktivet i nationell lagstiftning var 17 december 2021. Men två år senare saknar fortfarande de flesta EU-länder en nationell visselblåsarlagstiftning.  

I januari 2022 sände EU-kommissionen formella underrättelser till hela 24 EU-länder som alla missat deadlinen i december. Danmark och Litauen har båda antagit nya lagar för att skydda visselblåsare men de trädde inte i kraft i tid. Sedan dess har även Cypern, Frankrike och Lettland godkänt nya visselblåsarlagar.  

Ironiskt nog är det endast Malta, som anses ha ett av de sämsta skydden i Europa för visselblåsare, som helt klarat att efterleva EU-direktivet. Malta antog en ny visselblåsarlag 16 november och den trädde i kraft samtidigt som EU-direktivet, 17 december. Lagen har dock fått kritik för att vara ett hafsverk där inga utomstående experter blivit tillfrågade. Det är något som väckt oro bland medborgarorganisationer.  

Bristen på skydd för visselblåsare i medlemsländerna får konsekvenser 

Hittills har EU:s direktiv om bättre skydd för visselblåsare inte haft den effekt man hoppats på. De nationella lagar som trots allt blivit stiftade har fått kritik för att inte innehålla specifika detaljer om hur man skyddar anställda mot repressalier, eller kompenserar dem för utebliven lön och andra negativa konsekvenser. Till exempel i Danmark innehåller lagen subjektiva kriterier som att lämna en ”nödvändig” rapport, vilket kan ställa till problem för visselblåsare.  

Med tanke på att alla länders processer är rätt unika är det viktigt med kontinuerlig utvärdering och anpassning för att lagarna ska nå full potential. Frågan är därmed om EU-länderna tar skyddet för visselblåsare på allvar. Att skjuta upp lagstiftningen som ska skydda visselblåsare gör att missförhållanden som kan skada liv, planeten eller den offentliga ekonomin kan fortgå, medan potentiella visselblåsare är rädda för repressalier.  

Läs också: EU:s visselblåsardirektiv – status i de olika länderna 

Vill du veta mer om en säker visselblåsarfunktion och säkra interna rapportkanaler?
Läs om EU:s visselblåsardirektiv här. Du kan läsa om den nya svenska visselblåsarlagen här.

Letar du efter ett enkelt och säkert visselblåsarsystem? Läs mera här.

Vill du diskutera visselblåsarlösning för just din organisation?
Kontakta oss eller boka en gratis demo av systemet!

Om du har några funderingar eller vill veta mer om Whistlelink vill vi gärna höra från dig!

Letar du efter en säker och trygg lösning för visselblåsning eller intern rapportering?Boka gärna en tid för en gratis demo av vårt system!

Prata med Territory Manager
Annelie Demred

0046 (0)706 83 82 88

WEBINARVisselblåsning i praktiken

Annelie DemredVP, Strategy and Growth

Allt om visselblåsning

Torsdag   |   11:00 – 11:30

WHISTLELINK BLOGMer läsning ...

Hur tar man itu med misstänkt bedrägeri när interna rapporter blir ignorerade
Vikten av dataskydd i visselblåsarsystem: En lärdom från Bolognas flygplats
Så kunde Vatikanen förbättra sin strategi för visselblåsning: Transparens, anonymitet och mer
Whistlelink resources

Download the Whitepaper

VI TRÄFFAR DIG GÄRNA

Kontakta oss​

Vårt team vill gärna träffa dig för att visa en gratis demo av Whistlelink.
Du kan välja en lämplig tid i kalendern.

Prata med Territory Manager
Annelie Demred

0046 (0)706 83 82 88

VI TRÄFFAR DIG GÄRNA

Kontakta oss

Vårt team är alltid redo att svara på era frågor. Hitta svar i vår hjälpsektion, eller fyll i formuläret nedan och vi kontaktar er inom kort. Eller slå oss en signal!

Prata med Territory Manager
Annelie Demred

0046 (0)706 83 82 88

HAPPY TO MEET YOU!

Get in touch

Our team is ready to answer your questions. Find the answer by visiting our support centre, or fill out the form below and we'll be in touch as soon as possible. Or simply give us a call!

Talk with Territory Manager
Annelie Demred

0046 (0)706 83 82 88