Få användbara tips och läs allt om de senaste nyheterna Whistlelinks Blog

Implementera visselblåsardirektivet - Insikter från Whistlelinks VP of Strategy & Growth

Implementera visselblåsardirektivet: Intervju med Whistlelinks VP.

Download our free whitepaper:

How to get compliant with the Whistleblowing Law

Hur långt har man kommit i de länder som håller på att implementera visselblåsardirektivet i sina lagstiftningar?

Det ser väldigt olika ut just nu. Vissa medlemsländer tycks ha kommit en bra bit jämfört med andra medan vissa inte ens har börjat än. Man är inte helt klar i något av länderna, men vissa närmar sig införlivandet. Det verkar också som om vissa kommer att ha striktare krav i sina nationella lagar än minimikraven i visselblåsardirektivet.

Ett exempel är att lagförslaget i Tjeckien, som man nu har röstat ja till i riksdagen, verkar komma att gälla företag med så få som 25 medarbetare. Enligt direktivets krav är det företag med fler än 50 medarbetare som måste implementera interna rapporteringskanaler.

I Danmark, där lagförslaget ska behandlas i ett offentligt samråd, rapporterar medierna att den nya nationella visselblåsarlagen kommer att utökas till att även omfatta rapporter om sexuella trakasserier.

Bland annat i Frankrike, Tyskland, Nederländerna, Polen, Portugal, Spanien och Rumänien behandlas lagförslagen just nu i offentliga samråd. Reaktionerna på lagförslaget har hittills varit blandade. I Sverige har man kommit längre med sitt lagförslag om visselblåsning, som nu har överlämnats till riksdagen. På Irland har man offentliggjort sitt förslag om ändringar i landets nuvarande lag om visselblåsning.

Oavsett hur de slutgiltiga lagarna ser ut måste man i alla länder skydda visselblåsare mot repressalier genom att kräva att företag inför säkra rapporteringskanaler.

Hur reagerar företagen på EU:s visselblåsardirektiv?

Vi får helt klart in allt fler förfrågningar. Företag vill antingen gärna komma igång och börja använda en rapporteringskanal direkt, eller så vill de se till att alla deras interna processer är på plats före förfallodatumet för att implementera visselblåsardirektivet i slutet av året. Vissa företag säger dock att de vill vänta lite till för att se hur kraven i deras nationella lagstiftning kommer att se ut.

Vi har ett nära samarbete med våra partners i en rad olika länder och de står inför liknande situationer. Våra partners är angelägna om att komma igång så fort som möjligt så att de är redo att erbjuda en heltäckande tjänst för visselblåsning så snart en kund behöver det.

Kan företag börja införa rapporteringskanaler redan innan lagen har antagits i de länder där de har verksamhet?

Absolut! Jag skulle till och med säga att ju tidigare desto bättre, eftersom det finns så många fördelar med att ha en intern lösning för visselblåsning. Företaget får då möjlighet att prova sig fram mellan olika alternativ för att hitta den bästa lösningen för just sin verksamhet. Lite beroende på vilket system de väljer borde det vara enkelt att anpassa det efter eventuella tillkommande krav i den nationella lagstiftningen.

Hur förbereder sig företagen inför det stundande slutdatumet?

Företag som inte redan har en visselblåsarpolicy måste förstås börja med att upprätta en sådan. Men oavsett om de har en policy på plats eller inte hör de av sig till oss. De vet förstås att de behöver ett sätt att hantera visselblåsningsrapporter som uppfyller kraven i direktivet.

Artikeltips: Kom igång med att införa en visselblåsningsprocess

Enligt visselblåsardirektivet måste alla företag med fler än 50 medarbetare införa och hantera säkra och effektiva rapporteringskanaler. Whistlelink tillhandahåller en sådan kanal i form av ett onlinesystem.

Whistlelink är dock inte bara till för att hjälpa företag att uppfylla kraven. Det är också utformat med hänsyn till användarna – både dem som hanterar systemet och dem som behöver använda det.

Berätta mer!

Installationen tar bara tio minuter och man får direkt tillgång till sin användarvänliga instrumentpanel och ärendehanteringsverktyget. Whistlelink går att anpassa på olika sätt, och man kan välja mellan 30 olika språk vilket ger medarbetarna möjlighet att rapportera på sina egna modersmål. Alla kunder får ett onboarding-paket som underlättar den enkla installationen. Det ger också kunderna tips på och mallar för hur och var de kan informera om rapporteringskanalen.

Mer information om vår produkt finns på vår webbplats.

Ser du några andra trender när det gäller visselblåsning?

Flera kunder har berättat att rapporter med koppling till corona blir allt vanligare. Huruvida dessa rapporter kan betraktas som rena visselblåsarfrågor kan man förstås diskutera.

Vill du veta mer om en säker visselblåsarfunktion och säkra interna rapportkanaler?
Läs om EU:s visselblåsardirektiv här. Du kan läsa om den nya svenska visselblåsarlagen här.

Letar du efter ett enkelt och säkert visselblåsarsystem, eller vill du diskutera visselblåsarlösning för just din organisation? Kontakta oss eller boka en gratis demo av systemet!

Om du har några funderingar eller vill veta mer om Whistlelink vill vi gärna höra från dig!

Letar du efter en säker och trygg lösning för visselblåsning eller intern rapportering?Boka gärna en tid för en gratis demo av vårt system!

Prata med Territory Manager
Annelie Demred

0046 (0)706 83 82 88

WEBINARVisselblåsning i praktiken

Annelie DemredVP, Strategy and Growth

Allt om visselblåsning

Torsdag   |   11:00 – 11:30

WHISTLELINK BLOGMer läsning ...

Hur tar man itu med misstänkt bedrägeri när interna rapporter blir ignorerade
Vikten av dataskydd i visselblåsarsystem: En lärdom från Bolognas flygplats
Så kunde Vatikanen förbättra sin strategi för visselblåsning: Transparens, anonymitet och mer
Whistlelink resources

Download the Whitepaper

VI TRÄFFAR DIG GÄRNA

Kontakta oss​

Vårt team vill gärna träffa dig för att visa en gratis demo av Whistlelink.
Du kan välja en lämplig tid i kalendern.

Prata med Territory Manager
Annelie Demred

0046 (0)706 83 82 88

VI TRÄFFAR DIG GÄRNA

Kontakta oss

Vårt team är alltid redo att svara på era frågor. Hitta svar i vår hjälpsektion, eller fyll i formuläret nedan och vi kontaktar er inom kort. Eller slå oss en signal!

Prata med Territory Manager
Annelie Demred

0046 (0)706 83 82 88

HAPPY TO MEET YOU!

Get in touch

Our team is ready to answer your questions. Find the answer by visiting our support centre, or fill out the form below and we'll be in touch as soon as possible. Or simply give us a call!

Talk with Territory Manager
Annelie Demred

0046 (0)706 83 82 88