Få användbara tips och läs allt om de senaste nyheterna Whistlelinks Blog

Vad är visselblåsning och vad är det inte?

What is and what isn't whistleblowing

Download our free whitepaper:

How to get compliant with the Whistleblowing Law

Vad är visselblåsning? En vanlig definition är en person som slår larm om något som inte känns rätt. Det handlar ofta om oegentligheter som sker på arbetsplatsen inom ett privat eller offentligt bolag, en organisation eller myndighet. Visselblåsaren kan vara vem som helst som har en nära relation till organisationen, till exempel en anställd, tidigare anställd, underleverantör, leverantör, kund, aktieägare, styrelsemedlem, arbetssökande eller praktikant.

Vad är extern visselblåsning?

En extern kanal gör det möjligt att slå larm till en officiell, utsedd myndighet. Även externa visselblåsarlösningar har skyldighet att ta emot, följa upp och ge feedback på rapporter inom vissa områden. Visselblåsaren kan välja att vända sig till en extern kanal om man försökt rapportera internt men inte fått något svar eller ingenting har hänt, om organisationen inte har ett visselblåsarsystem, om man är rädd för repressalier eller om man tror att en intern rapport inte förändrar något.

Vad är intern visselblåsning?

Intern visselblåsning sker när någon som är bekymrad över otillbörligt beteende eller aktiviteter som sker på arbetsplatsen, tar upp frågan med någon i organisationen. Det kan vara med en chef, kollega, HR avdelningen eller via en avsedd intern visselblåsningskanal. Rapportkanalen kan vara per telefon, fysisk post eller ett rapportsystem online.

Vad är offentlig visselblåsning?

Offentlig visselblåsning är när någon väljer att gå ut i offentligheten med sin information eller avslöja den för media eller i sociala medier. Visselblåsning ska i första hand ske internt eller externt, men det finns undantag från regeln. Till exempel en överhängande eller uppenbar fara för liv, eller svåra hälso-, säkerhets- eller miljökonsekvenser. En annan anledning kan vara att visselblåsaren förutsätter att intern eller extern rapportering skulle leda till repressalier eller att missförhållandet inte kommer att rättas till.

När ska man slå larm?

Man kan rapportera om en pågående händelse, något som redan har hänt eller kommer att hända. För visselblåsaren kan det ofta uppstå en lojalitetskonflikt eller kännas som att man bryter ett förtroende. För den stora majoriteten av visselblåsare ligger fokus främst på att skydda allmänheten eller rätta till misstag, snarare än att skaffa sig fördelar för egen del. Alla former av visselblåsning omfattas dock av EU:s visselblåsardirektiv, förutsatt att visselblåsaren handlade i god tro. Man måste också ha god anledning att tro att informationen var sann vid tidpunkten för rapporten.

Allt som känns fel på arbetsplatsen är inte visselblåsning

Ett personligt missnöje eller klagomål är inte ett visselblåsningsärende. Visselblåsning måste handla om ett missförhållande av större allmänt intresse. Det kan också vara illegala, oetiska eller skadliga aktiviteter som kan påverka andra negativt, till exempel:

  • Bedrägeri eller korruption
  • Trakasserier, mobbning och diskriminering
  • Överträdelser av hälso- och säkerhetsstandarder
  • Skador på miljö eller egendom
  • Medvetna lagöverträdelser

Läs också > 7 exempel på oegentligheter på arbetsplatsen

Ett personligt klagomål kan handla om en kollegas beteende, att man känner sig orättvist behandlad eller att företaget har brutit mot lagen om anställningsskydd. Sådana klagomål hör inte till visselblåsarkanalen utan ska hanteras av HR avdelningen.

Vill du veta mer om en säker visselblåsarfunktion och säkra interna rapportkanaler?
Läs om EU:s visselblåsardirektiv här. Du kan läsa om den nya svenska visselblåsarlagen här.

Letar du efter ett enkelt och säkert visselblåsarsystem? Läs mera här.

Vill du diskutera visselblåsarlösning för just din organisation?
Kontakta oss eller boka en gratis demo av systemet!

Om du har några funderingar eller vill veta mer om Whistlelink vill vi gärna höra från dig!

Letar du efter en säker och trygg lösning för visselblåsning eller intern rapportering?Boka gärna en tid för en gratis demo av vårt system!

Prata med Territory Manager
Annelie Demred

0046 (0)706 83 82 88

WEBINARVisselblåsning i praktiken

Annelie DemredVP, Strategy and Growth

Allt om visselblåsning

Torsdag   |   11:00 – 11:30

WHISTLELINK BLOGMer läsning ...

Vikten av dataskydd i visselblåsarsystem: En lärdom från Bolognas flygplats
Så kunde Vatikanen förbättra sin strategi för visselblåsning: Transparens, anonymitet och mer
Visselblåsning inom hotell- och restaurangbranschen: För att skydda kunder, anställda och företagen
Whistlelink resources

Download the Whitepaper

VI TRÄFFAR DIG GÄRNA

Kontakta oss​

Vårt team vill gärna träffa dig för att visa en gratis demo av Whistlelink.
Du kan välja en lämplig tid i kalendern.

Prata med Territory Manager
Annelie Demred

0046 (0)706 83 82 88

VI TRÄFFAR DIG GÄRNA

Kontakta oss

Vårt team är alltid redo att svara på era frågor. Hitta svar i vår hjälpsektion, eller fyll i formuläret nedan och vi kontaktar er inom kort. Eller slå oss en signal!

Prata med Territory Manager
Annelie Demred

0046 (0)706 83 82 88

HAPPY TO MEET YOU!

Get in touch

Our team is ready to answer your questions. Find the answer by visiting our support centre, or fill out the form below and we'll be in touch as soon as possible. Or simply give us a call!

Talk with Territory Manager
Annelie Demred

0046 (0)706 83 82 88