Uzyskaj przydatne wskazówki, poznaj najlepsze praktyki i bądź na bieżąco z najnowszymi wiadomościamiBlog Whistlelink

Czym jest, a czym nie jest zgłaszanie naruszeń

whistleblowing

Whistleblowing ma miejsce wtedy, gdy dana osoba alarmuje o czymś, co nie wydaje się właściwe. Często jest to wykroczenie mające miejsce w pracy w prywatnej lub publicznej firmie, organizacji lub urzędzie. Sygnalistą może być każdy, kto ma bliskie relacje z organizacją – na przykład pracownik, były pracownik, podwykonawca, dostawca, klient, udziałowiec, członek zarządu, osoba poszukująca pracy lub stażysta.

Zewnętrzne informowanie o nieprawidłowościach

Kanał zewnętrzny umożliwia zgłoszenie wątpliwości do oficjalnej agencji wyznaczonej przez władze. Zewnętrzne rozwiązanie do zgłaszania nieprawidłowości ma obowiązek otrzymywania, monitorowania i przekazywania informacji zwrotnych na temat zgłoszeń w określonych obszarach. Sygnaliści mogą zdecydować się na zwrócenie się do kanału zewnętrznego, jeśli próbowali dokonać zgłoszenia wewnętrznego, ale nie otrzymali odpowiedzi lub nic się nie wydarzyło, jeśli organizacja nie posiada systemu zgłaszania nieprawidłowości, jeśli obawiasz się działań odwetowych lub uważasz, że zgłoszenie wewnętrzne niczego nie zmienia.

Wewnętrzne informowanie o nieprawidłowościach

Dzieje się tak, gdy ktoś, kto ma obawy związane z niewłaściwym zachowaniem lub czynnościami mającymi miejsce w pracy, zgłasza je danej organizacji. Może to być skierowane do menedżera, współpracownika, działu HR lub za pośrednictwem dedykowanego wewnętrznego kanału zgłaszania nieprawidłowości. Może to mieć formę infolinii telefonicznej, poczty fizycznej lub internetowego systemu zgłaszania.

Publiczne informowanie o nieprawidłowościach

Publiczne informowanie o nieprawidłowościach ma miejsce wtedy, gdy ktoś zdecyduje się ogłosić informacje publicznie lub ujawnić je prasie lub mediom społecznościowym. Whistleblowing powinien odbywać się przede wszystkim wewnętrznie lub zewnętrznie, ale są wyjątki od reguły. Na przykład, jeśli istnieje bezpośrednie lub oczywiste zagrożenie życia lub niszczące konsekwencje dla zdrowia, bezpieczeństwa lub środowiska. Innym powodem może być to, że sygnalista zakłada, że zgłoszenie wewnętrzne lub zewnętrzne doprowadziłoby do działań odwetowych lub że niewłaściwe postępowanie nie zostanie naprawione.

Kiedy wszcząć alarm?

Raport może dotyczyć trwającego wydarzenia, czegoś, co już się wydarzyło lub czegoś, co się wydarzy. Dla sygnalisty może dojść do konfliktu lojalności, który może wydawać się naruszeniem zaufania. Dla zdecydowanej większości sygnalistów nacisk kładziony jest przede wszystkim na ochronę społeczeństwa lub korygowanie błędów, a nie na czerpanie korzyści dla siebie. Wszystkie formy informowania o nieprawidłowościach są objęte dyrektywą UE w sprawie sygnalizowania nieprawidłowości, pod warunkiem, że sygnalista działał w dobrej wierze i miał uzasadnione powody, by sądzić, że informacje były prawidłowe w momencie zgłoszenia.

Wszystko, co jest nie tak w miejscu pracy, to nie zgłaszanie nieprawidłowości

Osobista skarga lub skarga nie jest sprawą informowania o nieprawidłowościach, sprawa sygnalizowania nieprawidłowości musi dotyczyć wykroczenia, które leży w interesie publicznym. A także o nielegalnych, nieetycznych lub szkodliwych działaniach, które mogą negatywnie wpłynąć na innych, na przykład

  • Oszustwo lub korupcja
  • Molestowanie, zastraszanie i dyskryminacja
  • Naruszenia norm BHP
  • Szkody środowiskowe lub majątkowe
  • Celowe przestępstwa niezgodne z prawem

Wskazówka do czytania > https://www.whistlelink.com/pl/blog/7-przykladow-niewlasciwego-postepowania-w-miejscu-pracy/

Skarga osobista może dotyczyć zachowania współpracownika, traktowania go niesprawiedliwie lub naruszenia przez firmę ustawy o ochronie zatrudnienia. Takie skargi nie należą do kanału sygnalistów i muszą być rozpatrzone przez dział HR.

Jeśli masz jakieś przemyślenia na temat tego artykułu lub chciałbyś dowiedzieć się więcej o Whistlelink, skontaktuj się z nami

Czy podobał Ci się artykuł?
Przekaż dalej informację

Wyjaśnienie dyrektywy UE w sprawie zgłaszania nieprawidłowości

Urszula Garbicz-Brys, Whistlelink  Menadżer Regionu, Polska

System Whistlelink
w języku polskim

Wypróbuj Whistlelink przez miesiąc za darmo

WHISTLELINK BLOGPrzeczytaj dalej...

ISO 37002:2021 Systemy zarządzania sprawami w obszarze whistleblowing 
Wewnętrzne dochodzenie w sprawie domniemanego wykroczenia korporacyjnego 
Whistleblowing w branży transportowej i logistycznej

Z PRZYJEMNOŚCIĄ SPOTKAMY SIĘ Z TOBĄ

Skontaktuj się

Nasz zespół jest gotowy, aby odpowiedzieć na Twoje pytania. Poszukaj odpowiedzi w naszym Centrum pomocy lub wypełnij poniższy formularz, a my skontaktujemy się z Tobą możliwie najszybciej. Możesz też po prostu do nas zadzwonić!

Porozmawiaj z Territory Managerem
Urszula Bryś

+48 502 570 436