Få användbara tips och läs allt om de senaste nyheterna Whistlelinks blog

Sju exempel på oegentligheter på arbetsplatsen

Oegentligheter på arbetsplatsen.

Företagsbedrägeri, mutor och spionage är sådant många tänker på när de hör ordet visselblåsning. Det är också ofta sådant vi hör talas om i media eller filmer. I verkligheten finns många olika typer av oegentligheter på arbetsplatsen. Det är dock inte så lätt att veta vad som räknas som sådana. Vägled därför medarbetarna genom att ange exempel i din visselblåsarpolicy.

Varför hjälpa medarbetarna att upptäcka oegentligheter på arbetsplatsen?

När ditt företags visselblåsarpolicy innehåller exempel blir det enklare för medarbetarna att skilja på irritationsmoment och skadliga felaktiga handlingar. Det kan bidra till att man kan spara tid och resurser genom att HR-frågor hålls utanför visselblåsarkanalen. När du specificerar många olika slags oegentligheter som medarbetarna bör rapportera visar det att det är viktigt för dig att förhindra oetiska beteenden och värna om medarbetarna.

Här är sju exempel på mindre kända oegentligheter på arbetsplatsen

1. Stöld

Visst, det här kan verka självklart – men stöld behöver inte bara handla om förskingring eller penningtvätt. Det kan även handla om andra typer av stölder på arbetsplatsen som kan verka triviala men ändå är olagliga. När du definierar detta blir det tydligare för medarbetarna att de kan rapportera om alla typer av stölder. Några exempel är stöld av varor, lagervaror, företagets egendom eller till och med kollegors tillhörigheter.

2. Sexuella trakasserier

Även detta kan verka självklart, men uppfattningen om vad som faktiskt räknas som sexuella trakasserier kan variera mellan olika människor, företag och kulturer. På grund av det är det många oegentligheter av den här typen som aldrig rapporteras. Sexuella trakasserier innefattar inte bara trakasserier som begås av en kollega mot en annan kollega utan också trakasserier mot till exempel kunder, leverantörer och intressenter.

3. Maktmissbruk

Detta kan mer eller mindre sammanfattas som mobbning på arbetsplatsen. Maktmissbruk är när en person utnyttjar sin ställning på ett felaktigt sätt för att skrämma eller tillrättavisa andra. Det kan ske i många olika former, och det kan vara svårt för den som blir utsatt för det att säga ifrån av rädsla för repressalier. En rapporteringskanal är ett effektivt sätt att avslöja den här typen av beteenden – särskilt om du är tydlig med vilka beteenden som är oacceptabla inom ditt företag.

4. Förfalskning av dokumentation

Det här behöver inte bara handla om omfattande företagsbedrägerier eller ”bokföringsfiffel” (vilket också räknas som oegentligheter). Det kan också handla om att förfalska namnteckningar, redigera miljödokumentation för att förbättra resultat eller skapa fejkade certifikat om efterlevnad. Allt detta är olagligt och ska därför rapporteras.

5. Brott mot hälso- och säkerhetsregler

”En gång är ingen gång och det skadar ingen. Eller hur?” Nej! Regler och föreskrifter gällande hälsa och säkerhet (H&S) finns till av väldigt goda skäl. Om man bryter mot dessa – oavsett om det sker en enda gång eller kontinuerligt – kan det leda till farliga, ibland till och med dödliga, situationer. Om någon upptäcker ett brott mot hälsa och säkerhet men är osäker på hur han eller hon ska berätta om det är en visselblåsarkanal ett lämpligt och säkert sätt att göra det på.

6. Skador på varor eller egendom

Alla kan göra misstag, men om en medarbetare avsiktligen skadar varor eller egendom måste det avslöjas. Det är inte bara ett oetiskt beteende, utan kan också leda till att andra utsätts för allvarliga risker – så det är viktigt att du får kännedom om det.

7. Drog- och/eller alkoholmissbruk

Drog- och/eller alkoholmissbruk på en arbetsplats är vanligtvis en del av ett företags uppförandekod, så denna typ av missbruk är därmed ett regelbrott. Om man är påverkad på jobbet utsätter man andra för risker och i vissa fall är det också ett lagbrott.

Det slutar inte här!

Detta var bara några exempel på oegentligheter på arbetsplatsen. Det är absolut inte en heltäckande lista. Vilka oegentligheter som ska rapporteras varierar mellan olika företag och branscher. En policy bör som minst omfatta oegentligheter som innebär att allmänheten utsätts för risker. Det är ett av kraven i EU-direktivet för visselblåsning. Vad mer som ska ingå policyn är upp till dig (och beror förstås också på vad som står i lagen i just ditt land!)

Kom igång med visselblåsning

Om du vill veta mer om hur du börjar jobba med en visselblåsarpolicy kan du ta en titt i vår guide: Kom igång med en visselblåsarfunktion.

Vill du diskutera visselblåsarlösningar för din organisation? Bekanta dig med vår visselblåsartjänst och kontakta oss för en gratis demo av visselblåsarsystemet!

Om du har några funderingar eller vill veta mer om Whistlelink vill vi gärna höra från dig!

Gillar du vad du läste?
Dela gärna!

EU Direktivet i korthet

Annelie Demredi, WhistlelinkTerritory manager, Sverige

EU Direktivet i korthet

Prova Whistlelink kostnadsfritt en månad

Den nya
visselblåsarlagen

WHISTLELINK BLOGMer läsning ...

Intern utredning av brott inom näringsverksamhet
Visselblåsning inom transport och logistik
6 tips för att skapa en bra visselblåsarpolicy

VI TRÄFFAR DIG GÄRNA

Kontakta oss

Vårt team är alltid redo att svara på era frågor. Hitta svar i vår hjälpsektion, eller fyll i formuläret nedan och vi kontaktar er inom kort. Eller slå oss en signal!

Prata med Territory Manager
Annelie Demred

0046 (0)706 83 82 88