Hur tar man itu med misstänkt bedrägeri när interna rapporter blir ignorerade

Att ta itu med misstänkt bedrägeri inom en organisation kan kännas skrämmande, särskilt när mottagaren av din interna rapport verkar ovillig att utreda fallet. I den här artikeln diskuterar vi vilka steg du kan ta för att effektivt hantera situationen. Vi guidar dig genom processen med syfte att säkerställa organisationens integritet, allt från att granska […]

Bekanta dig med Whistlelinks samling av instruktionsfilmer

Whistlelink how to videos.

Visselblåsning är en viktig mekanism för att avslöja oegentligheter och främja en transparent företagskultur inom. Vid Whistlelink är vi stolta över att kunna presentera ytterligare en användbar resurs för våra kunder och partners – vår omfattande samling av instruktionsfilmer. Dessa videor är skapade för att vägleda användarna genom ett effektivt sätt att använda Whistlelinks rapporteringsplattform, […]

Guide: Så implementerar du ett visselblåsarsystem som beaktar alla krav i visselblåsarlagen

Guide: Implementera ett visselblåsarsystem som beaktar lagens krav.

EU:s visselblåsardirektiv syftar till att skydda visselblåsare som rapporterar om olagliga eller oetiska aktiviteter i ett arbetsrelaterat sammanhang. Direktivet kräver att alla europeiska organisationer med 50 eller fler anställda inför trygga och säkra interna rapporteringskanaler före den 31 december 2023. I den svenska visselblåsarlagen hittar man mer information om hur man kan implementera ett säkert […]

Vad är en uppförandekod?

Code of conduct - uppförandekod.

En uppförandekod (eng. Code of Coduct) är en uppsättning regler, principer och värderingar som fungerar som riktlinjer inom en organisation. Den beskriver de normer som förväntas av de anställda och anger de värderingar och principer som organisationen upprätthåller. En uppförandekod är ofta nerskriven och tillgänglig för alla anställda, så att alla är medvetna om förväntningarna […]

Konfidentiell eller anonym visselblåsning?

Konfidentiell rapportering är en term som ofta nämns i samband med visselblåsning. Den används ofta i samband med lagar om skydd för visselblåsare, som ger rättsligt skydd för personer som rapporterar om missförhållanden. Konfidentialitet avseende personuppgifter och/eller innehållet i visselblåsarrapporten ger individer en möjlighet att rapportera missförhållanden inom en organisation utan rädsla för repressalier. En […]

Därför ska du inte använda e-post för er visselblåsarlösning

E-post är inte en bra lösning för visselblåsning.

När man ska implementera en visselblåsartjänst kan det kännas lockande att använda en enkel, billig och snabb lösning som till exempel en e-postadress, för att ta emot visselblåsarrapporter. Detta kan dock visa sig vara ett stort misstag och få allvarliga konsekvenser för både organisationen och medarbetarna. I den här artikeln listar vi fyra skäl till […]

Hur väljer man ett bra visselblåsarsystem?

Checklista: hur välja ett bra visselblåsarsystem.

EU:s direktiv om skydd för visselblåsare slår fast att alla företag med 50+ anställda ska implementera säkra kanaler för intern rapportering. EU-direktivet specificerar inte exakt hur dessa kanaler ska utformas eller hur man ska välja ett bra visselblåsarsystem. Istället överlåter man åt medlemsländerna att göra sin egen tolkning när de införlivar direktivet i sin nationella […]

Därför ska du välja europeisk hosting av din visselblåsartjänst 

Välj europeisk hosting av din visselblåsartjänst.

För visselblåsning är trovärdighet helt avgörande. Man hanterar ofta känslig information som kan röra enskilda individer, eller företagets verksamhet. Efter implementeringen av dataskyddsförordningen GDPR och ogiltigförklaringen av Privacy Shield har skyddet för den enskilda personens integritet blivit ännu mera centralt. Under inga omständigheter ska externa aktörer kunna begära ut informationen i visselblåsarärenden. Av den anledningen […]

Allt du behöver veta om visselblåsning

Allt om visselblåsning. En man tittar ut genom fönstret.

På Whistlelink har vi jobbat med visselblåsarlösningar i mer än ett decennium. Erfarenhet göt skillnad! Därför har vi sammanställt en guide med vanliga frågor om visselblåsning.  Vanliga frågor om visselblåsning: Vad är visselblåsning? Varför behöver visselblåsare skyddas? Vad innebär EU:s visselblåsardirektiv? Hur påverkar EU:s direktiv om skydd för visselblåsare mig? Varför är det viktigt med […]

Intern utredning av brott inom näringsverksamhet

Intern utredning med Tove Tullberg, Vinge.

Vad är bästa praxis för att hantera visselblåsarrapporter? I det här gästinlägget kommer Tove Tullberg från Advokatfirman Vinge i Stockholm att redogöra för hur man korrekt hanterar en intern utredning av oegentligheter inom näringsverksamhet. Vinge är en fullservice-advokatbyrå med ledande kompetens inom affärsjuridikens alla områden. Totalt har Vinge 500 medarbetare på kontor i Stockholm, Göteborg, […]

6 tips för att skapa en bra visselblåsarpolicy

Skapa en bra visselblåsarpolicy.

Skapa en bra visselblåsarpolicy: Idag anser de flesta att en visselblåsarpolicy är en viktig del av företag och organisationers arbete med interna kontrollsystem, etik och regelefterlevnad. Det nya EU-direktivet och nationella visselblåsarlagar med krav på att implementera säkra och anonyma kanaler för visselblåsare har ytterligare skyndat på utvecklingen. Målet för företagen är att skapa en […]

Skydda ditt företag med 8 enkla åtgärder – del två

Skydda ditt företag med 8 enkla åtgärder.

Ofta läser vi om det i tidningarna. Korruption, mutor och skandaler. Vi tänker ändå att det kommer aldrig att hända oss. Men det kan du aldrig garantera. I vår miniserie med två artiklar hjälper vi dig att skydda ditt företag från olika skandaler. Här är del två. Om du inte ännu läst den första delen […]

Skydda ditt företag med 8 enkla åtgärder – del ett

Skydda ditt företag med 8 enkla åtgärder.

Vi läser det ofta om det i tidningar: Korruption, mutor och skandaler. Ändå tänker vi att det säkert aldrig kommer att hända oss”. Men det kan du aldrig garantera. I vår miniserie om två artiklar hjälper vi dig att skydda ditt företag från olika skandaler. Här är del ett. Korruption och bedrägerier behöver inte alltid […]

6 tips för att implementera ett visselblåsarsystem 

Implementera ett visselblåsarsystem.

Ett internt rapportsystem ska vara säkert för visselblåsaren att använda, upprätthålla sekretessen och hjälpa dig hantera rapporterna på ett tryggt och effektivt sätt. Läs våra 6 tips för att implementera ett visselblåsarsystem som uppfyller alla krav i EU:s visselblåsardirektiv och den svenska visselblåsarlagen. I den här artikeln ska vi se närmare på: Vad är ett […]

Fördelarna med visselblåsning 

Fördelarna med visselblåsning

Visselblåsning har fått mycket uppmärksamhet under de senaste 10 åren. Många organisationer har börjat integrera tydligt definierade policys och visselblåsarsystem. Så vilka är fördelarna med visselblåsning och varför har det blivit så viktigt?  Vad menar vi med visselblåsning?  När vi tänker på visselblåsning tenderar vi att tänka på skandaler i stor skala, som Cambridge Analytica […]

VI TRÄFFAR DIG GÄRNA

Kontakta oss​

Vårt team vill gärna träffa dig för att visa en gratis demo av Whistlelink.
Du kan välja en lämplig tid i kalendern.

Prata med Territory Manager
Annelie Demred

0046 (0)706 83 82 88

VI TRÄFFAR DIG GÄRNA

Kontakta oss

Vårt team är alltid redo att svara på era frågor. Hitta svar i vår hjälpsektion, eller fyll i formuläret nedan och vi kontaktar er inom kort. Eller slå oss en signal!

Prata med Territory Manager
Annelie Demred

0046 (0)706 83 82 88

HAPPY TO MEET YOU!

Get in touch

Our team is ready to answer your questions. Find the answer by visiting our support centre, or fill out the form below and we'll be in touch as soon as possible. Or simply give us a call!

Talk with Territory Manager
Annelie Demred

0046 (0)706 83 82 88