Intern utredning av brott inom näringsverksamhet

Intern utredning med Tove Tullberg, Vinge.

Vad är bästa praxis för att hantera visselblåsarrapporter? I det här gästinlägget kommer Tove Tullberg från Advokatfirman Vinge i Stockholm att redogöra för hur man korrekt hanterar en intern utredning av oegentligheter inom näringsverksamhet. Vinge är en fullservice-advokatbyrå med ledande kompetens inom affärsjuridikens alla områden. Totalt har Vinge 500 medarbetare på kontor i Stockholm, Göteborg, […]

6 tips för att skapa en bra visselblåsarpolicy

Skapa en bra visselblåsarpolicy.

Skapa en bra visselblåsarpolicy: Idag anser de flesta att en visselblåsarpolicy är en viktig del av företag och organisationers arbete med interna kontrollsystem, etik och regelefterlevnad. Det nya EU-direktivet och nationella visselblåsarlagar med krav på att implementera säkra och anonyma kanaler för visselblåsare har ytterligare skyndat på utvecklingen. Målet för företagen är att skapa en […]

Skydda ditt företag med 8 enkla åtgärder – del två

Skydda ditt företag med 8 enkla åtgärder.

Ofta läser vi om det i tidningarna. Korruption, mutor och skandaler. Vi tänker ändå att det kommer aldrig att hända oss. Men det kan du aldrig garantera. I vår miniserie med två artiklar hjälper vi dig att skydda ditt företag från olika skandaler. Här är del två. Om du inte ännu läst den första delen […]

Skydda ditt företag med 8 enkla åtgärder – del ett

Skydda ditt företag med 8 enkla åtgärder.

Vi läser det ofta om det i tidningar: Korruption, mutor och skandaler. Ändå tänker vi att det säkert aldrig kommer att hända oss”. Men det kan du aldrig garantera. I vår miniserie om två artiklar hjälper vi dig att skydda ditt företag från olika skandaler. Här är del ett. Korruption och bedrägerier behöver inte alltid […]

6 tips för att implementera ett visselblåsarsystem 

Implementera ett visselblåsarsystem.

Ett internt rapportsystem ska vara säkert för visselblåsaren att använda, upprätthålla sekretessen och hjälpa dig hantera rapporterna på ett tryggt och effektivt sätt. Läs våra 6 tips för att implementera ett visselblåsarsystem som uppfyller alla krav i EU:s visselblåsardirektiv och den svenska visselblåsarlagen. I den här artikeln ska vi se närmare på: Vad är ett […]

Fördelarna med visselblåsning 

Fördelarna med visselblåsning

Visselblåsning har fått mycket uppmärksamhet under de senaste 10 åren. Många organisationer har börjat integrera tydligt definierade policys och visselblåsarsystem. Så vilka är fördelarna med visselblåsning och varför har det blivit så viktigt?  Vad menar vi med visselblåsning?  När vi tänker på visselblåsning tenderar vi att tänka på skandaler i stor skala, som Cambridge Analytica […]

Ordlista för visselblåsning – Del 2

visselblåsning

Bedrägeri, korruption, affärsetik och till och med hotlines är bara några av de ord vi hör i diskussioner om visselblåsning och visselblåsarsystem. Men vad innebär de? Ta reda på detta i vår ordlista som tar upp de vanligaste orden och begreppen som man associerar med visselblåsare. Det här är del två av vår ordlista, del […]

Ordlista för visselblåsning – Del 1 

visselblåsning

Bedrägeri, korruption, affärsetik och till och med hotlines är bara några av de ord vi hör i diskussioner om visselblåsning och visselblåsarsystem. Men vad innebär de? Ta reda på detta i vår ordlista som tar upp de vanligaste orden och begreppen som man associerar med visselblåsare. Detta är del ett av vår ordlista, du kan […]

Vad innebär den nya visselblåsarlagen för dig?

vad innebär den nya visselblåsarlagen för dig?

EU-direktivet för skydd av visselblåsare trädde i kraft 17 december 2021. Det kräver att alla EU-medlemsländer införlivar direktivet i sin nationella lagstiftning. Så vad innebär den nya visselblåsarlagen för dig? I den här guiden ska vi gå igenom: Vad är visselblåsardirektivets syfte Vem som den nya visselblåsarlagen omfattar Vem som är skyddad av lagen Vad […]

Så hjälper du anställda att förstå företagets visselblåsarpolicy

Hjälp de anställda att förstå er visselblåsarpolicy.

Ge anställda mer förtroende för att skicka in en visselblåsarrapport genom att ge så mycket relevant information som möjligt om hur processen fungerar. Skapa en visselblåsarpolicy för att guida dem igenom processen, från vad som händer innan de gör en anmälan hela vägen till vad som händer om ärendet skulle leda till en utredning. Det […]