Få användbara tips och läs allt om de senaste nyheterna Whistlelinks Blog

Skydda ditt företag med 8 enkla åtgärder – del två

Skydda ditt företag med 8 enkla åtgärder.

Download our free whitepaper:

How to get compliant with the Whistleblowing Law

Ofta läser vi om det i tidningarna. Korruption, mutor och skandaler. Vi tänker ändå att det kommer aldrig att hända oss. Men det kan du aldrig garantera. I vår miniserie med två artiklar hjälper vi dig att skydda ditt företag från olika skandaler. Här är del två.

Om du inte ännu läst den första delen kan du hitta den här.

5: Kunskap

6: Uppföljning

7: Visselblåsning

8: Konsekvenser

Skydda ditt företag steg 5 – Öka kunskapen oegentligheter som korruption

Vi påpekade redan i den första artikeln att rutiner inte är till någon nytta om ingen följer dem. Se därför till att kommunicera företagets policys och processer till alla anställda. Ordna utbildningar och se till att öka medvetenheten om riskfyllda situationer. Det är viktigt att notera att det inte handlar om att konstruera ett system av angivare och spioner. Målet är alltid att samarbeta för att uppmärksamma missförhållanden och olika risker inom organisationen. På så sätt kan vi sträva efter att stärka skyddet mot till exempel korruption och allvarliga problem.

Skydda ditt företag steg 6 – Se till att följa upp

Med den ständigt föränderliga utvecklingen av teknik och affärsmöjligheter kommer också nya risker och hot. Därför måste man säkerställa en kontinuerlig uppföljning av rutiner och processer för att se till att de är uppdaterade. Det inkluderar bland annat inspektioner och utvärderingar av de processer som finns för att skydda och säkra ditt företag.

Skydda ditt företag steg 7- Underlätta för visselblåsare att rapportera

Implementera en visselblåsartjänst för rapporter om missförhållanden som observerats av anställda och andra. Är det möjligt att lämna en rapport om missförhållanden och vara anonym? Vem kommer att hantera ärendet och följa upp det? En anställd som vill anmäla sin chef för tjänstefel kommer sannolikt inte att göra det om chefen också är ansvarig för att hantera rapporterna. Därför behöver man göra tröskeln för att rapportera så låg som möjligt. Se också till att det finns en utsedd person eller avdelning som ska ansvara för uppföljningen. På så sätt kommer inga ärenden att glömmas bort, förbises eller gömmas undan.

Läs också: Så hjälper du anställda att förstå företagets visselblåsarpolicy

Steg 8 – Var tydlig med att oegentligheter inte kommer att tolereras

Organisationen ska vara öppen och transparent med hur ärenden ska hanteras och att olagliga handlingar kommer att polisanmälas. Oavsett vem som har begått brottet eller orsakat missförhållandet måste man göra det mycket tydligt att organisationen inte tolererar sådant beteende. Brott som är straffbara enligt lag kan man inte försöka förlika med andra arrangemang. Om medarbetarna inte kan lita på att företaget tar itu med sådana problem direkt kommer det med största sannolikhet att hända igen och leda till raserat förtroende och lojalitet. Ett förlorat förtroende tar väldigt lång tid att bygga upp igen och i längden kostar det betydligt mer än att ta itu med frågan direkt.

Några sista ord

Det här var del två av vår miniserie. Vid det här laget hoppas vi att du övervakar din verksamhet noga och bygger ett skydd som är både effektivt, uppdaterat och tydligt kommunicerat. Att skydda ditt företag handlar i grund och botten om att varje medarbetare varje dag ska bidra till verksamheten på ett sätt som inte förbiser eller missar uppenbara säkerhetsproblem. Hjälp dina anställda att hjälpa varandra och organisationen. På så sätt kommer alla, inklusive kunder och leverantörer, att veta att ditt företag är pålitligt och trovärdigt.

Vill du veta mer om en säker visselblåsarfunktion och säkra interna rapportkanaler?
Läs om EU:s visselblåsardirektiv här. Du kan läsa om den nya svenska visselblåsarlagen här.

Letar du efter ett enkelt och säkert visselblåsarsystem? Läs mera här.

Vill du diskutera visselblåsarlösning för just din organisation?
Kontakta oss eller boka en gratis demo av systemet!

Om du har några funderingar eller vill veta mer om Whistlelink vill vi gärna höra från dig!

Letar du efter en säker och trygg lösning för visselblåsning eller intern rapportering?Boka gärna en tid för en gratis demo av vårt system!

Prata med Territory Manager
Annelie Demred

0046 (0)706 83 82 88

WEBINARVisselblåsning i praktiken

Annelie DemredVP, Strategy and Growth

Allt om visselblåsning

Torsdag   |   11:00 – 11:30

WHISTLELINK BLOGMer läsning ...

Hur tar man itu med misstänkt bedrägeri när interna rapporter blir ignorerade
Vikten av dataskydd i visselblåsarsystem: En lärdom från Bolognas flygplats
Så kunde Vatikanen förbättra sin strategi för visselblåsning: Transparens, anonymitet och mer
Whistlelink resources

Download the Whitepaper

VI TRÄFFAR DIG GÄRNA

Kontakta oss​

Vårt team vill gärna träffa dig för att visa en gratis demo av Whistlelink.
Du kan välja en lämplig tid i kalendern.

Prata med Territory Manager
Annelie Demred

0046 (0)706 83 82 88

VI TRÄFFAR DIG GÄRNA

Kontakta oss

Vårt team är alltid redo att svara på era frågor. Hitta svar i vår hjälpsektion, eller fyll i formuläret nedan och vi kontaktar er inom kort. Eller slå oss en signal!

Prata med Territory Manager
Annelie Demred

0046 (0)706 83 82 88

HAPPY TO MEET YOU!

Get in touch

Our team is ready to answer your questions. Find the answer by visiting our support centre, or fill out the form below and we'll be in touch as soon as possible. Or simply give us a call!

Talk with Territory Manager
Annelie Demred

0046 (0)706 83 82 88