Få användbara tips och läs allt om de senaste nyheterna Whistlelinks Blog

Visselblåsning inom transport och logistik

Whistleblowing in transport and logistics.

Download our free whitepaper:

How to get compliant with the Whistleblowing Law

Visselblåsning förekommer naturligtvis också inom logistik och transportbranschen. Inom viktiga samhällskritiska funktioner som bland annat flyg-, järnvägs- och vägtransporter är det avgörande att medarbetarna vågar slå larm om till exempel säkerhetsöverträdelser.

Vanliga former av visselblåsning inom transportbranschen

inkluderar bland annat telefonsamtal till hjälplinjer, rapportering via visselblåsarsystem online och e-post. Visselblåsare samt den information de tillhandahåller, bemöts vanligtvis med stor tilltro. Under det senaste året har transport- och logistikföretag i Storbritannien sett en ökning i visselblåsarrapporter med 7 %. De problem man rapporterat om inkluderar frågor för HR-avdelningen (27,6 %), mobbning (17 %) och brott mot hälsa och säkerhet (15,3 %). Det är intressant att notera att andelen hälso- och säkerhetsrelaterade visselblåsarärenden inom transportbranschen är nästan tre gånger högre än genomsnittet i Storbritannien.

USA har också fått sin beskärda del av visselblåsning inom logistik och transportbranschen. I juli 2021 ålades ett Chicago-baserat företag att betala en ersättning på nästan 100 000 USD till en chaufför som rapporterade om en arbetsplatsskada och ett fordon som inte var säkert. Chaffören fick senare motta beröm av U.S. Department of Labor Occupational Safety and Health Administration för att han stod upp för sina rättigheter och för att ha rapporterat om faror på arbetsplatsen.

Företag inom transport och logistik behöver säkra visselblåsarsystem

Fördelarna med en bra visselblåsarlösning är väldokumenterade och transportbranschen är inget undantag. Att säkerställa arbetarnas hälsa och säkerhet bör alltid ha högsta fokus. En visselblåsartjänst ger företaget möjlighet att upptäcka och åtgärda eventuella problem med utrustningen eller fordon innan problemen eskalerar ytterligare.

Det finns också en risk för negativ ryktesspridning för företag i alla branscher. Ett visselblåsarsystem är ett sätt att minimera den risken. Enligt EU:s visselblåsardirektiv (2019) borde företag med fler än 50 anställda ha implementerat en säker, intern rapporteringskanal redan i december 2021. Övriga krav gäller bland annat uppföljning av rapporter samt sanktioner mot den som förhindrar rapportering eller utövar repressalier mot visselblåsare. Arbetstagare inom logistik och transportbranschen som ofta är på resande fot och sällan jobbar i en traditionell kontorsmiljö, behöver också tillgång till säkra rapporteringskanaler. De kan dra stor nytta av en digital visselblåsartjänst online.

Storbritannien är inte längre en del av EU

men handelsföretag kan fortfarande behöva hålla jämna steg med nivån på EU:s anställnings- och arbetarskydd. Kort sagt så gynnas alla av visselblåsning. Företag inom logistik och transportbranschen kan vidta åtgärder för att implementera säkra visselblåsarlösningar. På så sätt kan man säkerställa att alla medarbetare vågar rapportera om eventuella problem utan rädsla för repressalier.

Vill du veta mer om en säker visselblåsarfunktion och säkra interna rapportkanaler?
Läs om EU:s visselblåsardirektiv här. Du kan läsa om den nya svenska visselblåsarlagen här.

Letar du efter ett enkelt och säkert visselblåsarsystem? Läs mera här.

Vill du diskutera visselblåsarlösning för just din organisation?
Kontakta oss eller boka en gratis demo av systemet!

Om du har några funderingar eller vill veta mer om Whistlelink vill vi gärna höra från dig!

Letar du efter en säker och trygg lösning för visselblåsning eller intern rapportering?Boka gärna en tid för en gratis demo av vårt system!

Prata med Territory Manager
Annelie Demred

0046 (0)706 83 82 88

WEBINARVisselblåsning i praktiken

Annelie DemredVP, Strategy and Growth

Allt om visselblåsning

Torsdag   |   11:00 – 11:30

WHISTLELINK BLOGMer läsning ...

Hur tar man itu med misstänkt bedrägeri när interna rapporter blir ignorerade
Vikten av dataskydd i visselblåsarsystem: En lärdom från Bolognas flygplats
Så kunde Vatikanen förbättra sin strategi för visselblåsning: Transparens, anonymitet och mer
Whistlelink resources

Download the Whitepaper

VI TRÄFFAR DIG GÄRNA

Kontakta oss​

Vårt team vill gärna träffa dig för att visa en gratis demo av Whistlelink.
Du kan välja en lämplig tid i kalendern.

Prata med Territory Manager
Annelie Demred

0046 (0)706 83 82 88

VI TRÄFFAR DIG GÄRNA

Kontakta oss

Vårt team är alltid redo att svara på era frågor. Hitta svar i vår hjälpsektion, eller fyll i formuläret nedan och vi kontaktar er inom kort. Eller slå oss en signal!

Prata med Territory Manager
Annelie Demred

0046 (0)706 83 82 88

HAPPY TO MEET YOU!

Get in touch

Our team is ready to answer your questions. Find the answer by visiting our support centre, or fill out the form below and we'll be in touch as soon as possible. Or simply give us a call!

Talk with Territory Manager
Annelie Demred

0046 (0)706 83 82 88