ISO 37002:2021 Systemy zarządzania sprawami w obszarze whistleblowing 

ISO 37002 Whistleblowing

Livia Schiavi, Compliance Specialist Bureau Veritas Italia S.p.A.  ISO – International Standard Organization opracowała pierwszy standard w całości poświęcony zarządzaniu whistleblowing: ISO 37002:2021 Systemy zarządzania sprawami w obszarze whistleblowing — Standard Wytyczne.  Norma zawiera wytyczne dotyczące wdrażania, zarządzania, ewaluacji, utrzymania i doskonalenia systemu zarządzania sprawami w obszarze whistleblowing w organizacji. Jak każda norma ISO, reprezentuje […]

Whistleblowing w branży transportowej i logistycznej

Whistleblowing w branży transportowej i logistycznej

Whistleblowing w branży transportowej i logistycznej nie jest niczym obcym. W kluczowych branżach transportowych, takich jak lotnictwo, koleje i transport samochodowy, polegamy na pracownikach, którzy będą informować o naruszeniach bezpieczeństwa.  Niektóre z najczęstszych form informowania o nieprawidłowościach obejmują hotline, zgłoszenia internetowe i e-maile. Osoby zgłaszające przypadki naruszenia, wraz z dostarczanymi przez nich informacjami, są zwykle […]

Wybór rozwiązania dla swojego kanału informowania o nieprawidłowościach 

kanał do zgłaszania nieprawidłowości

Po wejściu w życie unijnej dyrektywy w sprawie whistleblowingu 17 grudnia 2021 r. organizacje w Europie muszą wdrożyć kanały whistleblowingowe. Ale jak zdecydować, które rozwiązanie jest najlepsze dla Twojej organizacji? Oto kilka ważnych rzeczy, o których należy pamiętać przy wyborze systemu zewnętrznego dla swojego kanału informowania o nieprawidłowościach.  Jakie są wymagania prawne?  Dyrektywa nie określa żadnych […]

Znaczenie wewnętrznych systemów raportowania 

Znaczenie wewnętrznych systemów raportowania

Oszustwa i wykroczenia nigdy nie powinny pozostać niezauważone w firmie, ale w jaki sposób wykrywa się potencjalne nadużycia? Znaczenie posiadania wewnętrznych systemów raportowania jest oczywiste w każdej organizacji, niezależnie od wielkości. Ogólnie rzecz biorąc, organizacje, które wdrożyły system anonimowego zgłaszania nadużyć przez sygnalistów, ponoszą mniejsze straty finansowe niż te, które tego nie zrobiły.  Wykroczenie można […]

UE skarci państwa członkowskie za brak ochrony sygnalistów 

ochrona sygnalistów

Komisja Europejska upomina aż 26 krajów z 27 państw członkowskich UE za niedotrzymanie terminów określonych w unijnej dyrektywie w sprawie sygnalistów. Świadczy to o raczej słabym zaangażowaniu w ochronę osób, które były świadkami niewłaściwego postępowania, przed odwetem.  Portugalia i Szwecja otrzymują formalne zawiadomienia o opóźnieniach  Co miesiąc Komisja Europejska podejmuje działania prawne przeciwko państwom członkowskim […]

Kluczowe czynniki, które sprawiają, że Twój system zgłaszania nieprawidłowości działa 

Make your whistleblowing system work.

Wraz z wprowadzeniem unijnej dyrektywy w sprawie whistleblowingu organizacje w całej Europie aktualizują lub tworzą polityki dotyczące whistleblowingu i wdrażają nowe systemy do zgłaszania nieprawidłowości.  Dyrektywa powstała z potrzeby lepszej ochrony osób zgłaszających nadużycia i zachęcenia większej liczby osób do wypowiedzenia się i zgłaszania nieprawidłowości.  Wyzwaniem dla organizacji jest jednak wdrożenie działającego w praktyce systemu whistleblowingu. […]

Dziewięć sposobów ochrony pracowników przed nękaniem w miejscu pracy 

Protect employees from workplace harassment.

Co to jest nękanie?  Nękanie może przybierać różne formy i może być różnie interpretowane przez różne osoby. Bez względu na to, jak jest to interpretowane, jeśli ktoś uważa czyjeś zachowanie za obraźliwe lub sprawia, że czuje się onieśmielony lub upokorzony, to jest to nękanie.  Molestowanie w miejscu pracy niestety zdarza się odkąd pamiętamy. Rodzaje nękania […]

5 wskazówek dotyczących postępowania w przypadku wewnętrznych dochodzeń dotyczących zgłaszania naruszeń 

5 tips on internal whistleblowing investigations.

Gdy organizacja otrzymuje zgłoszenie whistleblowingowe, musi upewnić się, że zareaguje prawidłowo. Dlatego warto przygotować się za pomocą skutecznych zasad, procedur i systemów do rzetelnego i szybkiego badania zgłoszeń.  Podsumowaliśmy pięć ważnych kroków, które firmy powinny podjąć podczas prowadzenia wewnętrznych dochodzeń w sprawach dotyczących zgłaszania nieprawidłowości.  5 wskazówek dotyczących postępowania w przypadku dochodzeń w sprawie whistleblowingu […]

3 mity dotyczące systemu zgłaszania nieprawidłowości

3 whistleblowing system myths.

Organizacje często podchodzą sceptycznie do sygnalistów, którzy często kojarzą im się z donosicielami. Przekonanie, że system informowania o nieprawidłowościach wpłynie negatywnie na ich reputację lub kulturę, lub otrzyma mnóstwo skarg i bezpodstawnych zgłoszeń od niezadowolonych pracowników lub współpracowników. Na szczęście te obawy są błędne. Poniżej omówimy te trzy powszechne obawy dotyczące systemów zgłaszania nieprawidłowości. Zaszkodzi […]

Nowe prawo UE dotyczące sygnalizowania nieprawidłowości. Czy powinieneś się martwić?

Vad är EU:s visselblåsardirektiv?

17 grudnia weszła w życie unijna dyrektywa w sprawie zgłaszania nieprawidłowości. Dyrektywa ma to wpływ na wszystkie organizacje w UE zatrudniające ponad 50 pracowników, możesz się zatem zastanawiać, czy nie przegapiłeś ważnego terminu.  Odpowiedź brzmi tak. A także nie! Wyjaśnijmy.  Dyrektywa wymaga, aby wszystkie organizacje w UE zatrudniające ponad 50 pracowników wdrożyły bezpieczny kanał zgłaszania, […]