Visselblåsning inom transport och logistik

Visselblåsning inom transportbranschen.

Visselblåsning förekommer naturligtvis också inom logistik och transportbranschen. Inom viktiga samhällskritiska funktioner som bland annat flyg-, järnvägs- och vägtransporter är det avgörande att medarbetarna vågar slå larm om till exempel säkerhetsöverträdelser. Vanliga former av visselblåsning inom transportbranschen inkluderar bland annat telefonsamtal till hjälplinjer, rapportering via visselblåsarsystem online och e-post. Visselblåsare samt den information de tillhandahåller, […]

7 saker att tänka på när du ska välja visselblåsarsystem 

Välja visselblåsarsystem.

EU:s nya visselblåsardirektiv och Sveriges visselblåsarlag som trädde i kraft samtidigt, den 17 december 2021, kräver att alla organisationer med 50 eller fler anställda ska implementera visselblåsarsystem. Direktivet ställer inga krav på hur visselblåsarfunktionerna ska vara utformade, men man specificerar ett antal krav som ska vara uppfyllda. Ett enkelt sätt att efterleva direktivet är att använda […]

Därför är interna rapportsystem så viktiga

Därför är interna rapportsystem viktiga.

Bedrägerier och oegentligheter kan vara mycket skadliga för ett företag om de tillåts fortgå, men hur upptäcker man dem? Det är uppenbart att interna rapportsystem är mycket viktiga för alla organisationer, oberoende av storlek. Dessutom upplever organisationer som implementerat en anonym visselblåsarfunktion generellt sett mindre ekonomiska förluster än de som saknar en sådan funktion. Det […]

Fördelarna med visselblåsning 

Fördelarna med visselblåsning

Visselblåsning har fått mycket uppmärksamhet under de senaste 10 åren. Många organisationer har börjat integrera tydligt definierade policys och visselblåsarsystem. Så vilka är fördelarna med visselblåsning och varför har det blivit så viktigt?  Vad menar vi med visselblåsning?  När vi tänker på visselblåsning tenderar vi att tänka på skandaler i stor skala, som Cambridge Analytica […]

EU förebrår medlemsländer som inte lyckats skydda visselblåsare

EU förebrår länder som inte lyckats skydda visselblåsare.

Den europeiska kommissionen förebrår hela 26 av EU:s totalt 27 medlemsländer för att man inte lyckats möta fastslagna deadlines i EU:s visselblåsardirektiv. Det kan man se som ett ganska svagt engagemang från ländernas sida för att skydda visselblåsare som bevittnat korruption och bedrägerier från hämndaktioner och repressalier.   Portugal och Sverige mottar formella underrättelser för förseningar  […]

3 viktiga tips för att skapa en framgångsrik visselblåsarfunktion 

Skapa en framgångsrik visselblåsarfunktion.

Efter att EU-direktivet om visselblåsning trädde i kraft i december 2021, har många europeiska företag börjat se över sina nuvarande rutiner och processer för visselblåsning. Många kommer också att behöva skapa en helt ny visselblåsarfunktion för första gången. Den största utmaningen som dessa står inför är kanske inte att tillämpa de nya lagarna, utan att […]

Nio sätt att skydda anställda från trakasserier på arbetsplatsen 

Skydda anställda från trakasserier på arbetsplatsen.

Vad är trakasserier?  Trakasserier på arbetsplatsen kan ta sig många olika uttryck och kan också tolkas på olika sätt av alla. Men oavsett hur man tolkar det, så är det trakasserier om en person känner att någon annans beteende är olämpligt eller får dem att känna sig hotade eller förödmjukade.   Trakasserier på arbetsplatsen har tyvärr […]

5 tips för att hantera intern utredning av visselblåsning 

5 tips om utredning av visselblåsning.

När en organisation emottar en visselblåsarrapport måste man se till att reagera på ett korrekt sätt. Det hjälper om man är förberedd med effektiva policys, processer och system för att utreda rapporterna direkt och på ett rättvist sätt.  Vi har sammanfattat fem viktiga steg som organisationen bör beakta när man utför intern utredning av visselblåsning och […]

3 myter om visselblåsarsystem

Myter om visselblåsarsystem.

Organisationer är ofta skeptiska till att uppmuntra visselblåsning. Man tror att ett visselblåsarsystem kan inverka negativt på organisationens rykte eller företagskultur. Kanske tänker man att man ska få otaliga klagomål eller ogrundade rapporter från missnöjda anställda eller medarbetare. Turligt nog saknar rädslan grund. Läs vidare för att utforska tre vanliga myter om visselblåsarsystem. Det kommer […]

EU:s visselblåsardirektiv – vad händer och bör du vara orolig?

Vad är EU:s visselblåsardirektiv?

Vad är EU:s visselblåsardirektiv som trädde i kraft 17 december 2021? Eftersom direktivet påverkar alla EU-organisationer med över 50 anställda, kanske du undrar om du har missat en avgörande deadline.  Svaret är ja. Men samtidigt också nej. Låt oss förklara!  EU:s visselblåsardirektiv kräver att alla organisationer i EU med över 50 anställda ska implementera en […]