Partnerintervju med Ali Osman Özdilek, VD för JURCOM, Nederländerna

Whistlelink partner interview with Jurcom.

I vår partnerintervju träffar vi Ali Osman Özdilek, VD för JURCOM i Nederländerna, som delar med sig av sin omfattande erfarenhet inom Governance, Risk and Compliance (GRC). Presentera dig själv kort och berätta om ditt företag Jag heter Ali Osman Özdilek och är grundare av Jurcom, ett dotterbolag till Akhadia Holding. Med över 25 års […]

Visselblåsarlösningar efter Metas rekordhöga böter: Vad bör man tänka på vid val av leverantör av visselblåsartjänster? 

I denna gästartikel diskuterar Mathilda Kronér och Henrik Almström från den svenska advokatfirman Morris Law vikten av att säkerställa ett tillräckligt skydd av personuppgifter vid valet av leverantör för visselblåsartjänster.    Mot bakgrund av de omfattande böter för brott mot GDPR som den irländska dataskyddsmyndigheten utfärdade 22 maj (efter bindande beslut från Europeiska dataskyddsstyrelsen), bör företag granska sina rutiner för GDPR-efterlevnad för att säkerställa […]

Tips: Så kan du hantera visselblåsarrapporter på ett korrekt sätt

Hantera visselblåsarrapporter med IPSO Legal, Polen.

Gästinlägg av Błażej Wągiel – advokat och grundare av IPSO Legal – partner till Whistlelink För att din organisation ska kunna uppfylla målen i EU:s direktiv om visselblåsning bör du vara medveten om att man inte bara kan skriva ner nya förfaranden och sedan lägga dem på hyllan. Det system man implementerar för skydd av […]

Visselblåsare är viktiga för företag: Vilka är fördelarna med interna rapportkanaler?

Grecu Partners om fördelarna med interna rapportkanaler.

En översikt över betydelsen och fördelarna med att ha interna rapportkanaler och visselblåsarnas avgörande roll. Av Mihaela Bălău, Senior Associate på Grecu & Partners, Bukarest, Rumänien. Våra partner på Grecu&Associates förstår att affärsmiljön är som ett schackbräde där det krävs en strategi och där varje pjäs spelar en roll. Det är viktigt att ägna stor […]

Ska man belöna en visselblåsare?

IPSO Legal: Should you reward a whistleblower?

Gästinlägg av Błażej Wągie, advokat och ägare av advokatbyrån IPSO Legal, Polen: Några ord om incitamentssystem för intern rapportering. Det tredje utkastet av det polska lagförslaget om skydd av visselblåsare införde också en skyldighet att inkludera ett incitamentssystem i det interna rapporteringsförfarandet. Med andra ord; ett system för att belöna visselblåsare. Incitamentssystemet bör uppmuntra visselblåsaren […]

Molnbaserad hosting av visselblåsarlösningar – därför väljer vi GleSYS

Hosting av visselblåsarlösningar: Glesys.

I den här artikeln tar vi upp konsekvenserna av Schrems II-domen för europeiska företag, och varför organisationer i Europa bör välja en europeisk leverantör för att fullt ut uppfylla GDPR. Vi förklarar också varför Whistlelink har valt GleSYS som leverantör och hosting av vår visselblåsarlösning. Nya krav för europeiska organisationer Sedan implementeringen av EU:s visselblåsardirektiv […]

ISO 37002:2021 – Ledningssystem för visselblåsning

ISO 37002 Visselblåsning

av Livia Schiavi, Compliance Specialist Bureau Veritas Italia S.p.A. ISO (International Organization for Standardization) har utvecklat den första standarden helt avsedd för hantering av visselblåsning: ISO 37002:2021 – Ledningssystem för visselblåsning — standard för riktlinjer. Standarden ger riktlinjer för implementering, hantering, utvärdering, underhåll och förbättring av ledningssystem för visselblåsning inom en organisation. Som alla ISO-standarder […]

Intern utredning av brott inom näringsverksamhet

Intern utredning med Tove Tullberg, Vinge.

Vad är bästa praxis för att hantera visselblåsarrapporter? I det här gästinlägget kommer Tove Tullberg från Advokatfirman Vinge i Stockholm att redogöra för hur man korrekt hanterar en intern utredning av oegentligheter inom näringsverksamhet. Vinge är en fullservice-advokatbyrå med ledande kompetens inom affärsjuridikens alla områden. Totalt har Vinge 500 medarbetare på kontor i Stockholm, Göteborg, […]

Koncernvisa visselblåsarsystem är inte tillräckliga för den Europeiska kommissionen

Havel&Partners: koncernvisa visselblåsarsystem räcker inte.

I den här gästartikeln från Havel & Partners, ger författarna Robert Nešpůrek och Michal Smrček en utmärkt förklaring till varför koncernvisa visselblåsarsystem inte är tillräckliga enligt EU:s visselblåsardirektiv. EU:s visselblåsardirektiv (EU-direktiv 2019/1937) från Europaparlamentet och Europeiska rådet kräver att privata organisationer med fler än 50 anställda och de flesta offentliga organisationen inför rapportkanaler och processer […]

VI TRÄFFAR DIG GÄRNA

Kontakta oss​

Vårt team vill gärna träffa dig för att visa en gratis demo av Whistlelink.
Du kan välja en lämplig tid i kalendern.

Prata med Territory Manager
Annelie Demred

0046 (0)706 83 82 88

VI TRÄFFAR DIG GÄRNA

Kontakta oss

Vårt team är alltid redo att svara på era frågor. Hitta svar i vår hjälpsektion, eller fyll i formuläret nedan och vi kontaktar er inom kort. Eller slå oss en signal!

Prata med Territory Manager
Annelie Demred

0046 (0)706 83 82 88

HAPPY TO MEET YOU!

Get in touch

Our team is ready to answer your questions. Find the answer by visiting our support centre, or fill out the form below and we'll be in touch as soon as possible. Or simply give us a call!

Talk with Territory Manager
Annelie Demred

0046 (0)706 83 82 88