ISO 37002:2021 – Ledningssystem för visselblåsning

ISO 37002 Visselblåsning

av Livia Schiavi, Compliance Specialist Bureau Veritas Italia S.p.A. ISO (International Organization for Standardization) har utvecklat den första standarden helt avsedd för hantering av visselblåsning: ISO 37002:2021 – Ledningssystem för visselblåsning — standard för riktlinjer. Standarden ger riktlinjer för implementering, hantering, utvärdering, underhåll och förbättring av ledningssystem för visselblåsning inom en organisation. Som alla ISO-standarder […]

Intern utredning av brott inom näringsverksamhet

Intern utredning med Tove Tullberg, Vinge.

Vad är bästa praxis för att hantera visselblåsarrapporter? I det här gästinlägget kommer Tove Tullberg från Advokatfirman Vinge i Stockholm att redogöra för hur man korrekt hanterar en intern utredning av oegentligheter inom näringsverksamhet. Vinge är en fullservice-advokatbyrå med ledande kompetens inom affärsjuridikens alla områden. Totalt har Vinge 500 medarbetare på kontor i Stockholm, Göteborg, […]

Koncernvisa visselblåsarsystem är inte tillräckliga för den Europeiska kommissionen

Havel&Partners: koncernvisa visselblåsarsystem räcker inte.

I den här gästartikeln från Havel & Partners, ger författarna Robert Nešpůrek och Michal Smrček en utmärkt förklaring till varför koncernvisa visselblåsarsystem inte är tillräckliga enligt EU:s visselblåsardirektiv. EU:s visselblåsardirektiv (EU-direktiv 2019/1937) från Europaparlamentet och Europeiska rådet kräver att privata organisationer med fler än 50 anställda och de flesta offentliga organisationen inför rapportkanaler och processer […]