Uzyskaj przydatne wskazówki, poznaj najlepsze praktyki i bądź na bieżąco z najnowszymi wiadomościamiBlog Whistlelink

Lista słów informujących o whistleblowingu – część 1

whistleblowingu

Download our free whitepaper:

How to get compliant with the Italian Whistleblowing Law

Oszustwa, korupcja, etyka biznesowa, a nawet infolinie, to tylko niektóre ze słów, które słyszymy, omawiając temat whistleblowingu i kanałów dla sygnalistów. Ale co one wszystkie oznaczają?

Dowiedz się z tego słowniczka, który zawiera najczęstsze terminy i praktyki związane z informowaniem o nieprawidłowościach. 

To jest pierwsza część naszego przewodnika, część drugą można przeczytać tutaj.

Zgłaszania spraw w sposób anonimowy

Ujawnianie informacji o wykroczeniach za pośrednictwem bezpiecznego kanału zgłaszania, bez konieczności podawania danych osobowych, nawet osobie obsługującej zgłoszenie, jest zgłoszeniem anonimowym.

Łapówkarstwo

Kiedy ktoś lub organizacja oferuje pieniądze, prezent, usługę lub inne podobne korzyści innej osobie, aby przekonać ją do zrobienia czegoś na ich korzyść. Łapówka może być niezgodna z prawem lub nieetyczna.

Etyka biznesu

Znane również jako etyka korporacyjna, dotyczy tego, co jest moralnie słuszne, złe i odpowiednie w miejscu pracy. Etyka biznesowa opiera się na podstawowych wartościach i standardach, które wyznaczają sposób postępowania przy podejmowaniu decyzji i działań. Naruszenie tej etyki może być sprawą informowania o nieprawidłowościach.

Kodeks postępowania

Są to wytyczne dotyczące tego, jak organizacja prowadzi swoją działalność w sposób odpowiedzialny etycznie, społecznie i środowiskowo. Kodeks może być opracowany przez samą firmę lub stworzony przez stowarzyszenie branżowe.

Compliance

W sensie biznesowym compliance oznacza przestrzeganie zasad, standardów lub polityk określonych przez firmę lub przepisy prawa. Na przykład wszystkie organizacje w UE, które zatrudniają ponad 50 pracowników, muszą przestrzegać wymogów dyrektywy UE w sprawie zgłaszania nieprawidłowości – patrz poniżej.

Zgłasznie spraw w sposób poufny

Poufność oznacza zachowanie prywatności danych wrażliwych, chyba że właściciel informacji wyrazi zgodę na ich udostępnienie. Zgłoszenie poufne ma miejsce wtedy, gdy ktoś zgłasza nieprawidłowość ze świadomością, że jego tożsamość nie zostanie ujawniona poza osobami upoważnionymi do tego, lub gdy jest to prawnie konieczne.

Konflikt interesów

Dzieje się tak, gdy osoba lub podmiot staje przed wyborem między własnymi interesami osobistymi a swoimi obowiązkami lub odpowiedzialnością zawodową.

Ład korporacyjny

Odnosi się to do tego, jak firma jest kierowana i kontrolowana poprzez system zasad, praktyk i procesów. W przypadku naruszenia można to zgłosić za pośrednictwem kanału informującego o nieprawidłowościach.

Korupcja

Nadużywanie wpływów lub pozycji władzy dla osobistych korzyści. Dawanie lub przyjmowanie prezentu w celu wywarcia wpływu na decyzję jest korupcją.

Ochrona danych

Ze względu na GDPR/ RODO (patrz poniżej) organizacje muszą chronić gromadzone, przechowywane lub wykorzystywane dane, które mogą identyfikować osobę lub inne wrażliwe informacje, w formie cyfrowej lub fizycznej. Ochrona danych ma kluczowe znaczenie przy korzystaniu z systemu sygnalizowania nieprawidłowości, ponieważ informacje przekazane przez sygnalistę muszą być przetwarzane zgodnie z wymogami prawa.

Dyskryminacja

W miejscu pracy dyskryminacja ma miejsce, gdy osoba lub grupa jest traktowana negatywnie ze względu na płeć, wiek, pochodzenie etniczne, niepełnosprawność, orientację seksualną, religię, poglądy polityczne lub z innych powodów.

Szyfrowanie

Szyfrowanie polega na konwersji informacji na nieczytelne dane (kod), których nie może odczytać nikt inny niż odbiorca. Szyfrowanie to jeden ze sposobów zapewnienia ochrony danych.

Dyrektywa UE w sprawie sygnalizowania nieprawidłowości

Dyrektywa UE zobowiązująca wszystkie państwa członkowskie do transpozycji prawa dotyczącego informowania o nieprawidłowościach, które chroni osoby zgłaszające wykroczenia związane z pracą. Wymaga to od organizacji zatrudniających ponad 50 pracowników wdrożenia kanału raportowania.

Dowiedz się więcej o wpływie dyrektywy na organizacje.

Zewnętrzne informowanie o nieprawidłowościach

Dzieje się tak, gdy ktoś zgłasza niewłaściwe postępowanie poza organizacją. Może to być skierowane do agencji rządowej lub mediów za pośrednictwem zewnętrznego kanału dla sygnalistów. Sygnaliści mogą zwrócić się do zewnętrznego zgłaszania nieprawidłowości, jeśli próbowali dokonać zgłoszenia wewnętrznie, ale nie otrzymali odpowiedzi, albo boją się działań odwetowych, albo organizacja nie ma kanału zgłaszania.

Oszustwo

Gdy ktoś celowo wprowadza kogoś lub systemy w błąd w celu uzyskania nieuczciwej lub nielegalnej przewagi. Ze wzgledu na fakt, że oszustwa są zwykle pogwałceniem prawa, zachęca się organizacje do posiadania skutecznych mechanizmów zgłaszania w celu ich wykrywania.

GDPR / RODO

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (GDPR) to unijne prawo o ochronie danych i prywatności, które weszło w życie 25 maja 2018 r. Reguluje wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych na terenie Unii Europejskiej. Organizacja musi wziąć pod uwagę GDPR/ RODO podczas obsługi zgłoszeń dotyczących zgłaszania nieprawidłowości.

Molestowanie

Definiowane jako zachowanie naruszające czyjąś godność i związane z dyskryminacją, płcią, tożsamością, pochodzeniem etnicznym, religią, niepełnosprawnością, orientacją seksualną lub wiekiem. Może być skierowany do osoby lub grupy osób.

Czy chcesz dowiedzieć się więcej o usłudze zgłaszania nieprawidłowości i bezpiecznych kanałach wewnętrznych? Przeczytaj więcej o Dyrektywie UE w zakresie whistleblowing tutaj oraz na stronie Rządowego Centrum Legislacji

Szukasz poufnego kanału do zgłaszania nieprawidłowości? Przeczytaj więcej tutaj.

Czy chciałbyś omówić system whistleblowingu dla swojej firmy?

Skontaktuj się z nami lub zarezerwuj bezpłatne demo!

Jeśli masz jakieś przemyślenia na temat tego artykułu lub chciałbyś dowiedzieć się więcej o Whistlelink, skontaktuj się z nami

Szukasz bezpiecznego rozwiązania do zgłaszania nieprawidłowości dla swojej organizacji?Prosimy o zaplanowanie w kalendarzu
czasu na spotkanie prezentacyjne on-line!

Territory Manager
Urszula Garbicz-Brys

(+48) 502 570 436

WEBINAROchrona Sygnalistów W Polsce

Urszula Garbicz-BrysTerritory Manager

Czy jesteś na bieżąco?

Środa   |   10:00 – 10:30

WHISTLELINK BLOGPrzeczytaj dalej...

Podejmowanie działań: Podejmowanie działań w przypadku podejrzenia oszustwa, gdy zgłoszenia wewnętrzne są ignorowane
Zapewnienie ochrony danych w systemach whistleblowing: Lekcja wyciągnięta z lotniska w Bolonii
Kolejny projekt ustawy: sygnalista nareszcie „sygnalistą”
Whistlelink resources

Download the Whitepaper

Z PRZYJEMNOŚCIĄ SPOTKAMY SIĘ Z TOBĄ

Skontaktuj się​

Nasz zespół jest gotowy, aby odpowiedzieć na Twoje pytania.

Porozmawiaj z Territory Managerem
Urszula Bryś

+48 502 570 436

Z PRZYJEMNOŚCIĄ SPOTKAMY SIĘ Z TOBĄ

Skontaktuj się

Nasz zespół jest gotowy, aby odpowiedzieć na Twoje pytania. Poszukaj odpowiedzi w naszym Centrum pomocy lub wypełnij poniższy formularz, a my skontaktujemy się z Tobą możliwie najszybciej. Możesz też po prostu do nas zadzwonić!

Porozmawiaj z Territory Managerem
Urszula Bryś

+48 502 570 436

HAPPY TO MEET YOU!

Get in touch

Our team is ready to answer your questions. Find the answer by visiting our support centre, or fill out the form below and we'll be in touch as soon as possible. Or simply give us a call!

Talk with Territory Manager
Annelie Demred

0046 (0)706 83 82 88