Uzyskaj przydatne wskazówki, poznaj najlepsze praktyki i bądź na bieżąco z najnowszymi wiadomościamiBlog Whistlelink

Lista słów informujących o whistleblowingu – część 2

whistleblowingu

Oszustwa, korupcja, etyka biznesowa, a nawet infolinie, to tylko niektóre ze słów, które słyszymy, omawiając temat whistleblowingu i kanałów dla sygnalistów. Ale co one wszystkie oznaczają?

Dowiedz się z tego słowniczka, który zawiera najczęstsze terminy i praktyki związane z informowaniem o nieprawidłowościach. 

To jest część druga naszego przewodnika, część pierwszą możesz przeczytać tutaj.

Infolinia

Infolinia informacyjna to kanał, za pomocą którego ktoś zgłasza niezgodne z prawem lub nieetyczne zachowanie. Tradycyjnie infolinia whistleblowingowa odnosiła się do usługi telefonicznej, ale obecnie odnosi się również do pewnego rodzaju cyfrowego systemu whistleblowingowego lub kombinacji platform.

Zobacz system zgłaszania nieprawidłowości poniżej.

Wewnętrzne informowanie o nieprawidłowościach

Gdy pracownik lub jakakolwiek osoba mająca wgląd w organizację zgłasza nieetyczne lub niezgodne z prawem zachowanie w miejscu pracy za pośrednictwem wewnętrznego systemu zgłaszania lub kanału dla sygnalistów.

Pranie pieniędzy

Nielegalny proces konwersji nielegalnie zarobionych lub nabytych pieniędzy na legalne aktywa.

Pseudonimizacja

Procedura zarządzania danymi służąca do ukrywania danych osobowych pod „pseudonimami”, czyli fikcyjnymi nazwami. Pseudonim nie może być bezpośrednio powiązany z prawdziwą osobą bez dodatkowych informacji. Dane pseudonimizowane to nadal dane osobowe objęte przepisami o ochronie danych.

Publiczne informowanie o nieprawidłowościach

Osoby zgłaszające przypadki naruszenia mogą zdecydować się na upublicznienie, zwracając się do prasy lub mediów społecznościowych z posiadanymi informacjami na temat wykroczeń. Może się tak zdarzyć, jeśli osoba uważa, że ​​zgłoszenie wewnętrzne lub zewnętrzne doprowadziłoby do odwetu lub że nie zostaną podjęte żadne działania. Może również wystąpić w przypadku bezpośredniego i oczywistego zagrożenia życia, zdrowia lub bezpieczeństwa lub rozległych szkód w środowisku.

Kanał raportowania

Wymóg dyrektywy UE w sprawie zgłaszania nieprawidłowości to kanał, za pośrednictwem którego ktoś może zgłosić niewłaściwe postępowanie lub naruszenie. Kanały raportowania mogą być pisemne (zwykle rozwiązania internetowe) lub ustne (przez telefon) i powinny umożliwiać bezpieczną dwustronną komunikację i informacje zwrotne.

Odwet

W odniesieniu do informowania o nieprawidłowościach, odwet ma miejsce, gdy ktoś lub organizacja poddaje inną osobę w jakiejś formie, karze lub złemu traktowaniu za zgłoszenie podejrzenia lub faktycznego wykroczenia. Dyrektywa UE w sprawie zgłaszania nieprawidłowości wymaga, aby przepisy krajowe nakładały kary na osoby, które podejmują działania odwetowe.

Przezroczystość

W miejscu pracy przejrzystość odnosi się do otwartości i jasności w odniesieniu do udostępnianych informacji, takich jak zasady, plany, procesy i inne środki.

Sygnalista

Osoba, która zgłasza się i ujawnia informacje o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, niewłaściwego postępowania lub niezgodnej z prawem działalności, zwykle mającej miejsce w organizacji publicznej, prywatnej lub rządowej. Sygnalistą może być pracownik, były pracownik, członek zarządu, kontrahent lub dostawca, a właściwie każdy interesariusz organizacji.

Ochrona sygnalistów

Zgodnie z nową unijną dyrektywą w sprawie zgłaszania nieprawidłowości osoby „sygnalizujące” i każdy, kto im pomaga, podlegają przepisom o ochronie sygnalistów w państwach członkowskich UE.

Informowanie o nieprawidłowościach

Kiedy ktoś zgłasza obawy dotyczące czegoś, co się dzieje, zwykle w miejscu pracy, jest to bardzo złe. Nie jest to osobista skarga, ale obawy związane z niewłaściwym postępowaniem lub naruszeniami prawa, takimi jak oszustwo, przekupstwo, nękanie lub kwestie związane ze zdrowiem, bezpieczeństwem lub środowiskiem. Możesz również usłyszeć sygnalizowanie określane jako „podnoszenie alarmu”, „dokonywanie ujawnienia” lub „zabranie głosu”.

Polityka informowania o nieprawidłowościach

Przebieg działań lub dokument określający, w jaki sposób organizacja radzi sobie z informowaniem o nieprawidłowościach. Może to obejmować informacje o tym, czym jest whistleblowing, w jaki sposób zgłaszasz niewłaściwe postępowanie, jak uzyskać dostęp do funkcji informowania o nieprawidłowościach, jak załatwiana jest sprawa, czego się spodziewać oraz w jaki sposób zgłaszanie nieprawidłowości jest chronione.

System zgłaszania nieprawidłowości

System lub kanał informowania o nieprawidłowościach to narzędzie do zgłaszania informacji o niewłaściwym postępowaniu w miejscu pracy. Obejmuje zarówno kanał komunikacji dla sygnalistów, jak i system dla organizacji do obsługi spraw.

Przejdź tutaj, aby uzyskać więcej funkcji systemu zgłaszania nieprawidłowości

Wykroczenie w miejscu pracy

Niewłaściwe zachowanie w miejscu pracy odnosi się do niewłaściwego zachowania pracowników lub innych interesariuszy, które negatywnie wpływa na organizację, środowisko lub całe społeczeństwo. Nadużycia mogą mieć zakres od drobnych do poważnych i mogą obejmować zachowania nieetyczne, nieprofesjonalne lub przestępcze.

Wskazówka do przeczytania > 7 przykładów niewłaściwego postępowania w miejscu pracy

Wykroczenie

Zbiorczy termin opisujący niezgodne z prawem i nieetyczne zachowanie i działalność. W miejscu pracy może to być dyskryminacja, oszustwo, przekupstwo, nękanie, korupcja itp. Zasadniczo wszystko to można zgłaszać za pośrednictwem systemu zgłaszania nieprawidłowości.

Nieetyczne zachowanie

Zachowania lub działania, które większość uznałaby za moralnie złe, ponieważ wykraczają poza normy społeczne. Zachowania nieetyczne mogą prowadzić osoby lub organizacje.

Działalność niezgodna z prawem

Działania lub zachowanie naruszające prawo.

Czy chcesz dowiedzieć się więcej o usłudze zgłaszania nieprawidłowości i bezpiecznych kanałach wewnętrznych? Przeczytaj więcej o Dyrektywie UE w zakresie whistleblowing tutaj oraz na stronie Rządowego Centrum Legislacji

Szukasz poufnego kanału do zgłaszania nieprawidłowości? Przeczytaj więcej tutaj.

Czy chciałbyś omówić system whistleblowingu dla swojej firmy?

Skontaktuj się z nami lub zarezerwuj bezpłatne demo!

Jeśli masz jakieś przemyślenia na temat tego artykułu lub chciałbyś dowiedzieć się więcej o Whistlelink, skontaktuj się z nami

Czy podobał Ci się artykuł?
Przekaż dalej informację

Wyjaśnienie dyrektywy UE w sprawie zgłaszania nieprawidłowości

Urszula Garbicz-Brys, Whistlelink  Menadżer Regionu, Polska

System Whistlelink
w języku polskim

Wypróbuj Whistlelink przez miesiąc za darmo

WHISTLELINK BLOGPrzeczytaj dalej...

ISO 37002:2021 Systemy zarządzania sprawami w obszarze whistleblowing 
Wewnętrzne dochodzenie w sprawie domniemanego wykroczenia korporacyjnego 
Whistleblowing w branży transportowej i logistycznej

Z PRZYJEMNOŚCIĄ SPOTKAMY SIĘ Z TOBĄ

Skontaktuj się

Nasz zespół jest gotowy, aby odpowiedzieć na Twoje pytania. Poszukaj odpowiedzi w naszym Centrum pomocy lub wypełnij poniższy formularz, a my skontaktujemy się z Tobą możliwie najszybciej. Możesz też po prostu do nas zadzwonić!

Porozmawiaj z Territory Managerem
Urszula Bryś

+48 502 570 436