Få användbara tips och läs allt om de senaste nyheterna Whistlelinks Blog

Nio sätt att skydda anställda från trakasserier på arbetsplatsen 

Skydda anställda från trakasserier på arbetsplatsen.

Download our free whitepaper:

How to get compliant with the Whistleblowing Law

Vad är trakasserier? 

Trakasserier på arbetsplatsen kan ta sig många olika uttryck och kan också tolkas på olika sätt av alla. Men oavsett hur man tolkar det, så är det trakasserier om en person känner att någon annans beteende är olämpligt eller får dem att känna sig hotade eller förödmjukade.  

Trakasserier på arbetsplatsen har tyvärr förekommit så länge som någon kan minnas. Olika typer av trakasserier kan till exempel inkludera:  

 • Fysiska trakasserier 
 • Diskriminering 
 • Sexuella trakasserier 
 • Personliga trakasserier 
 • Maktuttryck 
 • Psykiska trakasserier 
 • Hämndaktioner 
 • Nätmobbning 
Läs också: 7 exempel på oegentligheter på arbetsplatsen

Nu för tiden förväntar alla sig att företag är proaktiva och vidtar motåtgärder. I många länder har arbetsgivaren även en lagstadgad skyldighet att skapa en säker arbetsmiljö utan trakasserier för sina anställda.  

Så skyddar du anställda från trakasserier på arbetsplatsen 

 1. Var proaktiv och lyssna – ha till exempel regelbundna träffar i enskildhet där du frågar dina anställda hur de mår. Håll också gruppdiskussioner, så att trakasserier inte blir ett förbjudet ämne.  
 2. Ge utbildning angående trakasserier. Se till att utbildningen omfattar information om vad trakasserier är, vad som inte tolereras på arbetsplatsen, vad man kan göra som vittne till trakasserier och vad som kommer att hända med den som trakasserar andra.  
 1. feedback – Ha möten med avdelningen och hela företaget och fråga hur man handskas med klagomål. På så vis kan alla bidra till att implementera rätt rutiner.  
 1. Ha en omfattande policy som alla anställda har tillgång till. Trakasserier ingår antagligen i en bredare företagspolicy, som etik eller uppförandekod. Policyn bör beskriva hur man rapporterar trakasserier, till exempel i en visselblåsningskanal (se #6) och hur man kommer att hantera informationen.   
 1. Få juridiska råd angående er policy. Se till att den är godkänd av er juridiska avdelning, och/eller kontakta er lokala arbetsrätt för att få råd.   
 1. Implementera en säker rapportkanal, som ett visselblåsarsystem, genom vilket du kan uppmuntra anställda att rapportera om trakasserier på ett konfidentiellt sätt. 
Läs också: Så uppmuntrar du medarbetare att rapportera om oegentligheter 
 1. Svara snabbt – Ta anställda på allvar och dokumentera konversationen. Se till att följa upp efter utredningen. Visselblåsarsystem kan hjälpa organisationen att koordinera detta.
 2. Skydda anställda från repressalier – ha en specifik paragraf i er policy som uppmuntrar anställda att våga berätta eftersom deras identitet kan förbli okänd. EU kräver att de nationella visselblåsarlagarna straffar den som utsätter visselblåsare för repressalier.   
 1. Var en förebild – Folk måste se organisationen som en trovärdig part man kan lita på, så var en förebild. Följ er policy, se till att agera och var stödjande. 
Läs också hur du kan skydda ditt företag med 8 enkla åtgärder.

Om du överväger att implementera ett visselblåsarsystem, läs gärna 6 fördelar med att ha en visselblåsarlösning, som organisationer inte har råd att ignorera. 

Vill du veta mer om en säker visselblåsarfunktion och säkra interna rapportkanaler?
Läs om EU:s visselblåsardirektiv här. Du kan också läsa om den nya svenska visselblåsarlagen här.

Letar du efter ett enkelt och säkert visselblåsarsystem? Läs mera här.

Vill du diskutera visselblåsarlösning för just din organisation?
Kontakta oss eller boka en gratis demo av systemet!

Om du har några funderingar eller vill veta mer om Whistlelink vill vi gärna höra från dig!

Letar du efter en säker och trygg lösning för visselblåsning eller intern rapportering?Boka gärna en tid för en gratis demo av vårt system!

Prata med Territory Manager
Annelie Demred

0046 (0)706 83 82 88

WEBINARVisselblåsning i praktiken

Annelie DemredVP, Strategy and Growth

Allt om visselblåsning

Torsdag   |   11:00 – 11:30

WHISTLELINK BLOGMer läsning ...

Hur tar man itu med misstänkt bedrägeri när interna rapporter blir ignorerade
Vikten av dataskydd i visselblåsarsystem: En lärdom från Bolognas flygplats
Så kunde Vatikanen förbättra sin strategi för visselblåsning: Transparens, anonymitet och mer
Whistlelink resources

Download the Whitepaper

VI TRÄFFAR DIG GÄRNA

Kontakta oss​

Vårt team vill gärna träffa dig för att visa en gratis demo av Whistlelink.
Du kan välja en lämplig tid i kalendern.

Prata med Territory Manager
Annelie Demred

0046 (0)706 83 82 88

VI TRÄFFAR DIG GÄRNA

Kontakta oss

Vårt team är alltid redo att svara på era frågor. Hitta svar i vår hjälpsektion, eller fyll i formuläret nedan och vi kontaktar er inom kort. Eller slå oss en signal!

Prata med Territory Manager
Annelie Demred

0046 (0)706 83 82 88

HAPPY TO MEET YOU!

Get in touch

Our team is ready to answer your questions. Find the answer by visiting our support centre, or fill out the form below and we'll be in touch as soon as possible. Or simply give us a call!

Talk with Territory Manager
Annelie Demred

0046 (0)706 83 82 88