Få användbara tips och läs allt om de senaste nyheterna Whistlelinks Blog

Ordlista för visselblåsning – Del 2

visselblåsning

Download our free whitepaper:

How to get compliant with the Whistleblowing Law

Bedrägeri, korruption, affärsetik och till och med hotlines är bara några av de ord vi hör i diskussioner om visselblåsning och visselblåsarsystem. Men vad innebär de?

Ta reda på detta i vår ordlista som tar upp de vanligaste orden och begreppen som man associerar med visselblåsare.

Det här är del två av vår ordlista, del ett kan du läsa här!

Hotline  

Ett annat ord för visselblåsarkanal är hotline, alltså den rapportkanal som man kan använda för att rapportera om olagligt eller oetiskt beteende. Vanligtvis syftar en hotline för visselblåsare på en telefonbaserad service, men idag kan man också använda begreppet för ett digitalt visselblåsarsystem eller en kombination av plattformar. Läs mera om visselblåsarsystem nedan.   

Intern visselblåsning  

Intern visselblåsning är rapporter om oetiskt eller olagligt beteende på arbetsplatsen via företagets eget rapporteringssystem eller visselblåsarkanal. Rapporten kan komma från en anställd eller någon annan person med insyn i företaget.

Penningtvätt  

En olaglig process för att omvandla pengar som man förtjänat eller tagit emot på olagliga sätt till legitima tillgångar.   

Pseudonymisering  

Ett förfarande för databehandling för att gömma personlig information med pseudonymer, det vill säga uppdiktade namn. En pseudonym kan inte direkt knytas till en verklig person utan kompletterande information. Pseudonymiserade data är fortfarande personuppgifter som omfattas av dataskyddsbestämmelser.  

Offentlig visselblåsning  

En visselblåsare kan välja offentlig visselblåsning genom att vända sig till pressen eller sociala medier med den information de har om oegentligheter. Offentlig visselblåsning kan ske om personen tror att en intern eller extern rapport skulle leda till repressalier, eller att ingenting händer. Det är också möjligt att göra offentlig visselblåsning när det finns en överhängande och uppenbar fara för liv, hälsa eller säkerhet, eller stora skador på miljön.

Rapportkanal  

Ett av kraven i EU:s visselblåsardirektiv är en kanal där man kan rapportera om oegentligheter och missförhållanden. Rapportkanaler kan vara skriftliga (oftast webbaserade lösningar) eller muntliga (telefon), och bör innehålla möjlighet till säker tvåvägskommunikation och feedback.

Repressalier  

När vi pratar om visselblåsning handlar repressalier om när någon, eller en organisation, utsätter en annan individ för någon form av bestraffning eller negativ behandling för att personen rapporterat om misstänkta eller faktiska missförhållanden. EU:s visselblåsardirektiv kräver att de nationella lagarna ska straffa den som utsätter en visselblåsare för repressalier.

Transparens

Transparens på arbetsplatsen handlar om att vara tydlig och öppen med den information man delar, till exempel regler, planer, processer och andra åtgärder.

Visselblåsare  

En visselblåsare är en person som träder fram och avslöjar information om misstänkta oegentligheter, missförhållanden eller olagliga aktiviteter. Visselblåsaning sker oftast i en offentlig, privat eller myndighetsorganisation. En visselblåsare kan vara en anställd, före detta anställd, styrelsemedlem, entreprenör, leverantor – i stort sett alla som på något sätt har anknytning till organisationen.

Skydd för visselblåsare  

I enlighet med EU:s nya visselblåsardirektiv kommer alla som slår larm samt alla som hjälper visselblåsaren att omfattas av skyddet för visselblåsare i EU:s medlemsstater.

Visselblåsning  

Visselblåsning är när en person slår larm om allvarliga missförhållanden, ofta på arbetsplatsen. Det ska inte handla om ett personligt klagomål utan om oetiskt uppförande eller brott mot lagen – till exempel bedrägerier, mutor, trakasserier eller problem relaterade till hälsa, säkerhet eller miljön

Visselblåsningspolicy  

En handlingsplan eller ett dokument som specificerar hur en organisation ska hantera visselblåsning. Det kan inkludera information om vad som är visselblåsning, hur du rapporterar missförhållanden, hur man når visselblåsarfunktionen, hur ett ärende kommer att hanteras, vad du kan förvänta dig och hur visselblåsaren är skyddad.

Visselblåsarsystem  

Ett visselblåsarsystem, visselblåsarfunktion eller visselblåsarlösning är ett verktyg för att rapportera information angående missförhållanden på arbetsplatsen. Det inkluderar både en eller flera kommunikationskanaler för visselblåsare samt ett system där organisationen kan hantera ärenden.

Läs mera här om funktioner i ett visselblåsarsystem.

Oegentligheter på arbetsplatsen   

Med oegentligheter på arbetsplatsen menar man osakligt beteende av anställda eller andra medarbetare, som på ett negativt sätt påverkar organisationen, miljön eller samhället i stort. Oegentligheter kan omfatta allt från små till stora problem, och inkluderar oetiskt, oprofessionellt och olagligt beteende.

Läs mera: 7 exempel på oegentligheter på arbetsplatsen

Missförhållanden  

Ett samlingsbegrepp för att beskriva olagligt och oetiskt beteende och aktiviteter. I ett arbetsrelaterat sammanhang kan det röra sig om diskriminering, bedrägeri, mutor, trakasserier, korruption med mera. I stort sett rör det allt som man kan rapportera om via ett visselblåsarsystem.

Oetiskt beteende  

Beteende eller handlingar som de flesta skulle anse vara moraliskt felaktiga eftersom de faller utanför samhällets normer. Oetiskt beteende kan ske hos individer eller organisationer.

Olagliga handlingar  

Alla handlingar eller uppförande som på något sätt bryter mot lagen.

Vill du veta mer om en säker visselblåsarfunktion och säkra interna rapportkanaler?
Läs om EU:s visselblåsardirektiv här. Du kan läsa om den nya svenska visselblåsarlagen här.

Letar du efter ett enkelt och säkert visselblåsarsystem? Läs mera här.

Vill du diskutera visselblåsarlösning för just din organisation?
Kontakta oss eller boka en gratis demo av systemet!

Om du har några funderingar eller vill veta mer om Whistlelink vill vi gärna höra från dig!

Letar du efter en säker och trygg lösning för visselblåsning eller intern rapportering?Boka gärna en tid för en gratis demo av vårt system!

Prata med Territory Manager
Annelie Demred

0046 (0)706 83 82 88

WEBINARVisselblåsning i praktiken

Annelie DemredVP, Strategy and Growth

Allt om visselblåsning

Torsdag   |   11:00 – 11:30

WHISTLELINK BLOGMer läsning ...

Hur tar man itu med misstänkt bedrägeri när interna rapporter blir ignorerade
Vikten av dataskydd i visselblåsarsystem: En lärdom från Bolognas flygplats
Så kunde Vatikanen förbättra sin strategi för visselblåsning: Transparens, anonymitet och mer
Whistlelink resources

Download the Whitepaper

VI TRÄFFAR DIG GÄRNA

Kontakta oss​

Vårt team vill gärna träffa dig för att visa en gratis demo av Whistlelink.
Du kan välja en lämplig tid i kalendern.

Prata med Territory Manager
Annelie Demred

0046 (0)706 83 82 88

VI TRÄFFAR DIG GÄRNA

Kontakta oss

Vårt team är alltid redo att svara på era frågor. Hitta svar i vår hjälpsektion, eller fyll i formuläret nedan och vi kontaktar er inom kort. Eller slå oss en signal!

Prata med Territory Manager
Annelie Demred

0046 (0)706 83 82 88

HAPPY TO MEET YOU!

Get in touch

Our team is ready to answer your questions. Find the answer by visiting our support centre, or fill out the form below and we'll be in touch as soon as possible. Or simply give us a call!

Talk with Territory Manager
Annelie Demred

0046 (0)706 83 82 88