Uzyskaj przydatne wskazówki, poznaj najlepsze praktyki i bądź na bieżąco z najnowszymi wiadomościamiBlog Whistlelink

Co oznacza dla Ciebie nowe prawo dotyczące sygnalistów?

What does the whistleblower law mean to you?

Download our free whitepaper:

How to get compliant with the Italian Whistleblowing Law

Dyrektywa UE w sprawie whistleblowing weszła w życie 17 grudnia 2021 r. Wymaga ona od wszystkich państw członkowskich UE transpozycji dyrektywy do prawa krajowego. Więc co oznacza dla ciebie to nowe prawo dotyczące sygnalistów? 

W tym przewodniku omówimy, 

 • Jaki jest cel dyrektywy? 
 • Kogo dotyczy prawo w zakresie ochrony sygnalistów? 
 • Kogo chroni prawo? 
 • Co to oznacza dla organizacji? 
 • Co się stanie, jeśli organizacje nie zastosują się? 
 • Terminy realizacji

Jaki jest cel dyrektywy?

Celem dyrektywy UE jest stworzenie bardziej jednolitej ochrony osób, które ujawniają informacje, które otrzymują w kontekście związanym z pracą w zakresie naruszeń prawa UE. Obszary te obejmują: zamówienia publiczne, usługi finansowe, zapobieganie praniu pieniędzy, bezpieczeństwo produktów, bezpieczeństwo transportu, ochronę środowiska, bezpieczeństwo jądrowe, zdrowie publiczne, bezpieczeństwo żywności, ochronę konsumentów oraz ochronę danych osobowych. 

Istotą wspomnianej dyrektywy UE jest, aby państwa członkowskie przyjęły prawo, które zapewnia ochronę sygnalistów przed odwetem. 

Ma to na celu zmuszenie organizacji do ustanowienia systemów informowania o nieprawidłowościach.  

Kogo dotyczy prawo?

Firmy, organizacje i organy rządowe działające w UE zatrudniające ponad 50 pracowników oraz gminy powyżej 10 000 mieszkańców. Dotyczy to również firm dowolnej wielkości, które świadczą usługi finansowe lub są zagrożone praniem brudnych pieniędzy. 

Kiedy krajowe przepisy dotyczące sygnalistów wejdą w życie, mogą one wykraczać poza wymogi określone w dyrektywie. Na przykład w Szwecji przepisy będą miały zastosowanie do gmin liczących mniej niż 10 000 mieszkańców.

Kogo chroni prawo sygnalistów?

Ustawodawstwo nie ogranicza się tylko do istniejących pracowników. Obejmuje również byłych pracowników, kontrahentów, udziałowców, wolontariuszy, stażystów, osoby poszukujące pracy oraz osoby należące do organu administracyjnego, zarządzającego lub nadzorczego firmy. Osoby, które pomagają lub są powiązane z sygnalistą, są również objęte ochroną. 

Sygnaliści będą chronieni, jeśli uznają, że w momencie zgłoszenia istniały powody, by sądzić, że informacja o niewłaściwym postępowaniu była prawdziwa i dotyczy to naruszeń prawa UE. 

Co nowe przepisy oznaczają dla organizacji?

Kluczowym wymogiem Dyrektywy jest ustanowienie przez organizacje (spełniające powyższe kryteria) bezpiecznych kanałów sprawozdawczości wewnętrznej. 

Te kanały raportowania muszą: 

 • Być bezpieczne
 • Gwarantować poufność lub anonimowość sygnalistom
 • Mieć wyznaczonego, niezależnego właściciela
 • Być łatwo dostępne z jasnymi szczegółami na temat procesu działania  
 • Zezwalać na składanie sprawozdań zarówno pisemnych, jak i ustnych
 • Dokumentować wszystkie raporty
 • Spełniać normy bezpieczeństwa i wymagania GDPR

Organizacje muszą również potwierdzić sygnaliście otrzymanie zgłoszenia w ciągu siedmiu dni i przekazać informację zwrotną w zakresie sprawy w ciągu trzech miesięcy.

Zobacz, jak uzyskać zgodność z nowym prawem dotyczącym sygnalistów. 

Co się stanie, jeśli organizacje nie zastosują się do nich?

Dyrektywa nie określa kar, ale wymaga, aby przepisy państw członkowskich dotyczące sygnalistów nakładały kary na tych, którzy zapobiegają ujawnieniu, łamią poufność lub podejmują działania odwetowe wobec sygnalistów. 

Nowe szwedzkie prawo dotyczące informowania o nieprawidłowościach mówi, że „jeśli pracodawca naruszy zakaz stosowania środków obstrukcyjnych lub odwetu, może być zmuszony do wypłacenia odszkodowania za poniesione straty i za naruszenie, które ma miejsce”. 

Warto również zauważyć, że niektóre projekty ustaw, takie jak we Francji i Polsce, sugerują proponowanie surowych sankcji, takich jak pozbawienie wolności, jeśli organizacja złamie nowe prawo. 

Czy są terminy?

Jak wspomniano wcześniej, unijna dyrektywa w sprawie whistleblowingu weszła w życie 17 grudnia 2021 r. Był to termin transpozycji prawa przez państwa członkowskie. 

Tylko Dania i Szwecja dotrzymały tego terminu i nie wymagają, aby organizacje posiadały jeszcze skonfigurowane kanały raportowania. W Szwecji organizacje zatrudniające 250 lub więcej pracowników mają na to czas do 17 lipca 2022 roku. 

Dyrektywa UE wymaga, aby organizacje zatrudniające od 50 do 249 pracowników posiadały kanał raportowania do 17 grudnia 2023 r. 

Nie jest jasne, jaki termin nałożą inne państwa członkowskie do momentu transpozycji krajowych przepisów dotyczących sygnalistów. 

Przygotuj się na nowe prawo już teraz! Zapoznaj się z funkcjami systemu zgłaszania nieprawidłowości w Whistlelink lub od razu zarezerwuj demo, aby dowiedzieć się więcej. 

Jeśli masz jakieś przemyślenia na temat tego artykułu lub chciałbyś dowiedzieć się więcej o Whistlelink, skontaktuj się z nami

Szukasz bezpiecznego rozwiązania do zgłaszania nieprawidłowości dla swojej organizacji?Prosimy o zaplanowanie w kalendarzu
czasu na spotkanie prezentacyjne on-line!

Territory Manager
Urszula Garbicz-Brys

(+48) 502 570 436

WEBINAROchrona Sygnalistów W Polsce

Urszula Garbicz-BrysTerritory Manager

Czy jesteś na bieżąco?

Środa   |   10:00 – 10:30

WHISTLELINK BLOGPrzeczytaj dalej...

Podejmowanie działań: Podejmowanie działań w przypadku podejrzenia oszustwa, gdy zgłoszenia wewnętrzne są ignorowane
Zapewnienie ochrony danych w systemach whistleblowing: Lekcja wyciągnięta z lotniska w Bolonii
Kolejny projekt ustawy: sygnalista nareszcie „sygnalistą”
Whistlelink resources

Download the Whitepaper

Z PRZYJEMNOŚCIĄ SPOTKAMY SIĘ Z TOBĄ

Skontaktuj się​

Nasz zespół jest gotowy, aby odpowiedzieć na Twoje pytania.

Porozmawiaj z Territory Managerem
Urszula Bryś

+48 502 570 436

Z PRZYJEMNOŚCIĄ SPOTKAMY SIĘ Z TOBĄ

Skontaktuj się

Nasz zespół jest gotowy, aby odpowiedzieć na Twoje pytania. Poszukaj odpowiedzi w naszym Centrum pomocy lub wypełnij poniższy formularz, a my skontaktujemy się z Tobą możliwie najszybciej. Możesz też po prostu do nas zadzwonić!

Porozmawiaj z Territory Managerem
Urszula Bryś

+48 502 570 436

HAPPY TO MEET YOU!

Get in touch

Our team is ready to answer your questions. Find the answer by visiting our support centre, or fill out the form below and we'll be in touch as soon as possible. Or simply give us a call!

Talk with Territory Manager
Annelie Demred

0046 (0)706 83 82 88